Hur godkänner man ett testamente?

2021-02-14 i Testamente
FRÅGA
Min morbror har gått bort utan bröstarvingar. Han har testamenterat allt till ett syskonbarn. Jag har förstått att vi övriga fyra syskonbarn måste godkänna testamentet för att det skall vinna laga kraft. Två frågor:1. Hur ser formalia ut? Räcker det med underskrift på en kopia av testamentet för varje syskonbarn med beskrivning av släktskapsförhållandet? Måste underskriften vara bevittnad?2. Kan jag vara förrättningsman vid bouppteckningen efter det att jag godkänt testamentet. Jag är väl inte då inte längre dödsbodelägare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då du har två olika frågor kommer dessa att besvaras under separata rubriker nedan.

"Hur ser formalia ut? Räcker det med underskrift på en kopia av testamentet för varje syskonbarn med beskrivning av släktskapsförhållandet? Måste underskriften vara bevittnad?"

Ett testamente kan vinna laga kraft på tre sätt; den legala arvingen godkänner testamentet, den legala arvingen delges testamentet och klandrar det inte inom sex månader, domstolen ogillar den legala arvingens klandertalan av testamentet. Godkännande av testamente gör att en arvinge avsäger sig rätten att klandra testamentet och går snabbare än att man ska vänta de sex månaderna (jfr 14 kap. 4 § ärvdabalken, ÄB). Ett

Det finns inget exakt formkrav eller vittneskrav på godkännande av testamentet. Därmed är det fullt tillräckligt med en underskrift på en kopia av testamentet alt. en separat handling där du skriver "Jag xx med personnummer xxxxxx-xxxx godkänner härmed bifogat testamente, Bilaga 1. Ort, datum, underskrift".

Det krävs inte att godkännandet är bevittnat, men är inte heller otillåtet. Har du någon som kan bevittna gör det givetvis det enklare för det fall att det skulle bil en tvist om signaturens giltighet. Men som sagt, det är inget krav.

"Kan jag vara förrättningsman vid bouppteckningen efter det att jag godkänt testamentet. Jag är väl inte då inte längre dödsbodelägare?"

Till förrättningsman får inte vara den som är dödsbodelägare eller företrädare för en dödsbodelägare, en efterarvinge (RH 1995:77), en bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor (NJA 1925 s. 389) eller en särskild boutredningman.

Om du som legal arvinge godkänner ett testamente som gör dig arvlös utgår du som dödsbodelägare. Om du godkänt testamentet och att det gör att du inte är arvsberättigad är du som utgångspunkt inte längre dödsbodelägare. I sådana fall utgör det inget hinder för dig att vara förrättningsman. Undantaget är om du skulle ha rätt till någon form av efterarv. Efterarv kan vara aktuellt om det finns ett sekundoförordnande i testamentet (att när den som ärver avlider ska kvarlåtenskapen gå vidare till andra arvingar och du är en av dessa). Har du inte rätt till efterarv utgör därmed inte heller det något hinder för dig att vara förrättningsman.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97336)