Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?

2020-10-22 i Arvsordning
FRÅGA
Min make har nyligen gått bort. Vi äger tillsammans ett hus som är värt 7 miljoner. Jag har köpt möbler till huset värda 200 000 kr och smycke på 3000kr. Min make äger en segelbåt som är värd 70 000 kr och en flygmodell samling som värderas till 1,5 miljoner, dock som är en enskild egendom. Det jag är kluven över hur giftorättsgodset ska fördelas. Hur stort blir arvet efter min make och vem har rätt till arvet? Kan hans föräldrar få del av arvet och hur mycket?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som räknas som giftorättsgods och dess fördelning, samt frågeställningarna kring arvet, regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Som jag förstår det är all den egendom du räknar upp giftorättsgods, förutom flygmodellsamlingen som istället utgör enskild egendom (7 kap. 1-3 § ÄktB). En bodelning av era tillgångar skall ske när äktenskapet upplöses, vilket det anses göra när din make går bort (9 kap. 1-2 §§ ÄktB). Enbart ert giftorättsgods är föremål för bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning skall era andelar i boet beräknas, dvs ert gemensamma giftorättsgods samt skuldtäckning för eventuella skulder. Summan av dessa adderas och totalsumman delas sedan i två för att ni skall få varsin andel (11 kap. 1-3 § ÄktB). I och med att du inte nämner att några skulder föreligger, utgår jag vidare från att så inte är fallet. Jag uppfattade inte riktigt huruvida segelbåten också utgjorde enskild egendom så jag kommer ta med den i min beräkning nedan, men skulle det vara så ska den alltså inte räknas med i en kommande bodelning.

Era egendomar beräknas då som sådant;

Hus 7 000 000 kr

Möbler/bohag 200 000 kr

Smycke 3 000 kr

Segelbåt 70 000 kr

Total summa egendomar; 7 273 000 kr

Andelar; 7 273 000/2 = 3 636 500 kr/andel.

När din makes arv är beräknat går vi vidare till nästa fråga; Vem har rätt till arvet?

Rätten att ärva regleras i 1 kap. 1 § ÄB och anger att endast de som är vid liv kan ärva arvlåtaren. Vem som får ärva regleras genom tre arvsklasser, och i första hand i den första arvsklassen/parentelen, är det bröstarvingarna som har rätt att ärva. Bröstarvingarna utgörs av arvlåtarens avkomlingar, som tillsammans har rätt till lika lott (2 kap. 1 § ÄB). Om inga bröstarvingar finns, går vi vidare till den andra arvsklassen som utgörs av arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Precis som med bröstarvingarna, har föräldrarna rätt till lika lott av arvet. Om föräldrarna är avlidna, skall arvet fördelas mellan arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Dock anges ett undantag som ger dig som är efterlevande make samt eventuella särkullbarn rätt till kvarlåtenskapen, före resterande arvsklasser (3 kap. 1 § ÄB). Om ni exempelvis har barn tillsammans, får de istället efterärva din make när du avlider, i samband med ditt arv.

sammanfattningsvis; erat giftorättsgods skall delas lika på er båda i form av giftorättsandelar, din makes arv beräknas uppgå till 3 636 500 kr enligt min uträkning, och du har rätt till kvarlåtenskapen som efterlevande make. Om situationen hade varit som sådan att det inte fanns någon efterlevande make eller några bröstarvingar, hade hans föräldrar fått ta del av arvet med hälften av kvarlåtenskapen var, men nu verkar så inte vara fallet och arvet tillfaller istället dig. Om ni har några gemensamma barn har de rätt till efterarv av din make när du avlider.

Hoppas du fick svar på din fråga, och ifall du undrar något annat eller det fortfarande känns oklart är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93218)