Hur fördelas arv när arvlåtaren har ett barn som lever och ett barn som är avlidet?

2020-12-16 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Undrar hur arvslagen set ut...Om en person dör och inte har någon fru, men två barn. Men ett av barnet är ej i liv och han hade heller ingen fru eller barn.Om han hade varit i liv hade det ju blivit 50 / 50, Men undrar om det levande barnet får 100% eller om eventuellt 50 % går nedgående... föräldrar finns inte, syskon finns inte heller, men syskon barn finns...?!?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Regler om hur arv fördelas finner du i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar det som att den avlidna har ett barn vid livet och ett avlidet barn, samt ett barnbarn efter det avlidna barnet. Det är i första hand arvlåtarens bröstarvingar som ärver, dvs. hens barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är ett barn dött ska det barnets avkomlingar ärva istället (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Det innebär att hälften av den avlidne personens kvarlåtenskap ska gå till det barn som lever och den hälft som skulle ha tillfallit det avlidna barnet går istället till den personens barn, dvs. arvlåtarens barnbarn. Det barnet som lever får alltså inte ärva hela arvet själv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1583)
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader
2021-03-30 Ärver min mors särkullbarn av min far?
2021-03-29 Syskonbarns rätt till arv - Den legala arvsordningen

Alla besvarade frågor (91133)