Hur blir min fru rättslig förälder vid heminsemination?

2019-03-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Samkönat par . Gifta sedan flera år. Vi vill köra heminseminering. Om man inte kan få tag i donatorn att avsäga sig allt för att insemination sker privat m.m Hur blir min fru juridiskt förälder till barnet ?
SVAR

Hej! Tack att du valt att vända dig till Lawline med din fråga och vad roligt att du och din fru vill bli föräldrar. Jag vill börja med att poängtera att jag tycker det är så tråkigt att reglerna kring vem som blir förälder till ett barn fortfarande skiljer sig så mycket åt beroende på om man är i ett olikkönat eller samkönat förhållande.

Med det sagt ska jag på ett så kortfattat sätt som möjligt försöka klargöra för dig hur situationen för dig och din fru ser ut. Lagen som blir tillämplig att kolla på är Föräldrabalken och Lag om genetisk integritet m.m.

Heminseminering är inte en del av svensk sjukvård.

Du skriver i din fråga att ni har tänkt att använda er av heminsemination. Detta går inte under den typ av inseminering som "godkänts" inom svensk sjukvård. Insemination, som i sin tur ger förutsättningar för att enklare fastställas som förälder till barnet, måste ske på ett offentligt finansierat sjukhus (Lag om genetisk integritet, 6 kap 2 §).

Din fru kommer inte att anses vara rättslig förälder direkt.

Eftersom ni planerar att göra insemineringen hemma får din fru (som jag antar inte är den av er som tänker bära barnet) inte den rättighet att bli rättslig förälder som finns att hämta i Föräldrabalken. För att hon ska bli förälder krävs det att hon lämnar ett samtycke men också att insemineringen har gjorts på ett offentligt sjukhus (Föräldrabalken 1 kap 9 §).

Två rättsliga föräldrar ska alltid, förutom i undantag som är irrelevanta för ditt fall, fastställas.

Socialnämnden har en skyldighet att fastställa vem som ska anses vara fader till ett barn om det inte direkt fastslås genom exempelvis äktenskap, (Föräldrabalken 2 kap 1 §). Detta följer av det starka skydd som barn har att få information om sitt genetiska ursprung. När det gäller samkönade par finns det en regel som säger att socialnämnden har samma skyldighet att fastställa föräldraskapet för den kvinna som inte bar barnet, om inseminationen har skett på det sätt som jag ovan har beskrivit (Föräldrabalken 2 kap 8 a §).

Vad detta innebär för er är att socialnämnden kommer ha en skyldighet att fastställa vem som har gett er spermier, på grund av valet att genomgå inseminationen hemma.

Donatorn kommer att fastställas som fader till barnet.

Efter att socialnämnden har gjort utredningen, kommer den man som donerat spermier till er att fastställas som far till barnet (Föräldrabalken 1 kap 3 §). Detta görs oavsett om det är emot faderns vilja. Detta kommer att göras genom en dom där den man som givit spermier till befruktningen kommer att anses vara far till barnet, (Föräldrabalken 1 kap 5 §).

Ni kan ansöka om adoption.

För att din fru ska kunna bli rättslig förälder till ert framtida barn krävs det därför att hon adopterar barnet. Det som krävs är dock att fadern avskriver sig sitt föräldraskap och samtycker till att adoptionen. Allt detta följs av 4 kap Föräldrabalken. Om det uppstår konflikter under denna process som gör att fadern skulle ångra sig, finns det tyvärr ingen "laglig rätt" för dig och din fru att kräva att ut. Vill fadern inte avskriva sig sina rättigheter efter att ha donerat spermier till dig för en heminsemination har han ingen skyldighet till att göra det.

Det jag råder er till att göra är därför att överväga om det inte är bättre att använda er av den vård som lagen om genetisk integritet omfattar genom att antingen använda er av svensk vård eller utländsk registrerad vård. Även om heminsemination i många skeden både kan anses vara ett enklare tillvägagångssätt råder jag inte er att riskera att din fru kanske inte kommer bli förälder till barnet.

Jag hoppas att jag har gjort situationen lite enklare för er och jag är ledsen att situationen ser ut som den gör för er. Jag önskar att svaret jag gav er hade varit mer uppmuntrande! Om du fortfarande känner dig osäker eller bara har mer funderingar, tveka inte på att ställa en till fråga eller att ringa någon av våra duktiga jurister här på Lawline.

Hoppas det löser sig för er!

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3365)
2019-08-12 Äganderätten till ens egendom ändras inte för att man är gift
2019-08-06 Kan jag göra mina egna barn arvlösa?
2019-08-03 Erkännande av äktenskapsskillnad och arv mellan EU-länder
2019-08-02 Hur upprättas ett äktenskapsförord/hyresavtal?

Alla besvarade frågor (72058)