Hur återkallar man ansökan om skilsmässa?

2018-10-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Båda partner vill inte skilja, hur kan skriva en återkallelse
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur man kan återkalla ansökan om skilsmässa. Jag vet inte hur långt i processen mot skilsmässa ni kommit, vilket innebär att jag kommer behandla frågan som om ni har fått skilsmässa, om ni har betänketid och om ni vill återkalla ansökan.

Regler om skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om skilsmässan vunnit laga kraft är ert äktenskap upplöst (5 kap. 6§ ÄktB). Det innebär att om ni har fått en skilsmässa fastställd av tingsrätten och sedan ångrar er går det inte att återkalla detta. Ni får helt enkelt gifta om er om ni vill vara gifta igen.

Om er skilsmässa däremot inte vunnit laga kraft är ert äktenskap inte upplöst och då finns möjligheter att ångra er ansökan.

Det finns vissa situationer då en betänketid ska ske innan makarna får skilja sig: om de har barn ihop eller om de är överens om att de vill ha sådan betänketid (5 kap. 1§ ÄktB). Skulle bara en av makarna vilja ha skilsmässa och den andre maken inte är överens kommer den maken som vill skilja sig bara ha rätt till detta efter betänketid (5 kap. 2§ ÄktB). Om ni har betänketid kommer det krävas att ni efter betänketidens utgång ansöker om skilsmässa igen. Gör ni inte det inom ett år från betänketidens början kommer er ansökan falla, vilket innebär att ni inte kommer skiljas (5 kap. 3§ ÄktB). Om ingen av er vill ha skilsmässa behöver ni alltså inte göra någonting, utan er ansökan kommer falla under förutsättning att ni har betänketid. Här krävs dock bara att en av makarna ansöker om skilsmässa igen för att målet ska prövas.

Slutligen finns en möjlighet att återkalla ansökan om äktenskapsskillnad genom att skriftligen underteckna ett meddelande som skickas in till tingsrätten. Om man gett in en gemensam ansökan till domstol eller om den andre maken delgivits ansökan har den andre maken ändå rätt att kräva att ansökan om skilsmässa prövas (14 kap. 11§ ÄktB). En återkallelse av ena maken innebär alltså inte att skilsmässan inte kommer prövas om den andre maken vill det. Vill den andre maken inte heller att skilsmässan ska prövas kommer den inte göra det, utan istället avskriva målet.

Sammanfattningsvis gäller att om skilsmässan gått igenom kan ni inte återkalla den. Skulle ni ångra er gemensamt kan ni antingen inte skicka in en ny ansökan om ni har betänketid, eller återkalla er ansökan om äktenskapsskillnad. Är det bara en av er som har ångrat sig har den andre maken rätt till prövning av skilsmässan.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (732)
2019-03-18 Delar man 50/50 på skulder vid skilsmässa?
2019-03-17 Ingår huset i skilsmässan?
2019-03-15 Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB
2019-03-11 Hur köper jag ut min fru ur huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (66986)