Hur ärver helsyskon och halvsyskon när föräldrarna är avlidna?

Ensamstående utan barn och inga föräldrar i livet. Närmsta släktingar är ett syskon och två halv syskon, som har modern resp. fadern som gemensam förälder med en avlidne. Hur ärver syskonen?

Tacksam för svar/ vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

När någon har avlidit är det i första hand den avlidnes bröstarvingar, dvs. den avlidnes barn som ärver (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom den aktuella personen i din fråga inte har några barn går arvet istället till föräldrarna, men då dessa inte lever träder syskonen i föräldrarnas ställe (2 kap. 2 § första och andra stycket ÄB). När det gäller halvsyskon tar de endast del av den del av arvet som skulle ha gått till den förälder som de har gemensamt med det avlidna syskonet (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

För att på ett tydligt sätt kunna svara på din fråga kommer jag att kalla det avlidna syskonet för A, helsyskonet för B, halvsyskonet med modern som gemensam förälder för C och halvsyskonet med fadern som gemensam förälder för D. B träder både i modern och faderns ställe, medan C endast träder i moderns ställe och D endast träder i faderns ställe. Modern och fadern skulle ha delat lika på A:s kvarlåtenskap om de fortfarande hade levt, men nu ärver istället B hälften av arvet som skulle gått till modern och hälften av arvet som skulle gått till fadern. C ärver den andra hälften av arvet som skulle gått till modern och D ärver den andra hälften av arvet som skulle ha gått till fadern. Det innebär att B ärver halva kvarlåtenskapen, medan C och D ärver en fjärdedel var. Om A:s kvarlåtenskap hade uppgått till 100 000kr skulle alltså B ha ärvt 50 000kr (25 000kr av moderns del och 25 000kr av faderns del), C hade ärvt 25 000kr (hälften av arvet som skulle ha tillfallit modern) och D hade ärvt 25 000kr (hälften av arvet som skulle ha tillfallit fadern).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna UllerholtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo