Häva faderskap vid insemination

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har gjort dubbeldonation utomlands (donerade ägg och donerade spermier). Min exman skrev på papprena då bara gifta personer får ta emot embryon i det landet. Min exman är således inte biologisk eller genetisk far till barnet. Han vill inte stå som pappa i papprena här i Sverige heller och behöva betala underhåll. Kan han neka faderskap här i Sverige fast han skrev på papprena till kliniken?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

För att få svar på frågan hur man avgör faderskap så får kika in i Föräldrabalken (FB).

Faderskap antas föreligga vid insemination

Det antas automatiskt att man är pappan till barnet, om en man och mamman till barnet var gifta när barnet föddes (FB 1 kap 1 §). Vid insemination där make/sambo har samtyckt till denna, ska denna som lämnat samtycke anses vara fader enligt 1 kap 8 § FB. Detta gäller dock endast om barnet i fråga har rätt, enligt de lands lagar där inseminationen utfördes, att få reda på vem som är dennes riktiga far, se samma paragraf. Detta innebär då att din exmake anses, enligt svensk rätt, att vara barnets far om barnet har denna möjlighet enligt den utländska rätten.

Det ska poängteras att även om inte kraven i 1 kap 8 § FB gällande barnets rätt till integritet och rätt om urspring uppfylls, så anses ändå samtycket från maken/sambon fortfarande giltigt, enligt ett fall från högsta domstolen, NJA 2015 s 675. Utgångspunkten som sådan innebär då att din exmake antigen enligt 1 kap 8 § FB eller 1 kap 1 § FB, ska anses vara barnets far.

Häva faderskap

Faderskapet kan dock hävas om man kan visa på att man inte är pappan till barnet (FB 3 kap 1 §). Detta kan ske på ett par olika sätt, t.ex. genom ett DNA-test (FB 1 kap 2 §).

För att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). För att häva faderskap måste talan väckas i domstol. Väcka talan gör man även i detta fall i den ort där barnet bor (FB 3 kap 3 § andra stycket).

Sammanfattat

Exmaken kommer enligt svensk rätt att anses som fader till barnet i och med samtycket. Denna har då rätt, så som ovan, att väcka talan om hävande av faderskap i rätten i domstol.

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)