FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/03/2018

Har polisen skyldighet att meddela socialtjänsten om en pappa med umgängesrätt begår brott?

Hej! Pappan till våra gemensamma barn har tagits av polisen och anmäld för åverkan, ringa narkotikainnehav 2015. För par mån. sen, så åkta han fast för snatteri. Vi har separerat och jag har ensam vårdnad om barnen. Jag undrar nu om jag som vårdnadshavare kommer och/eller kan få information om händelser, brott som han begår. Eftersom han har umgängesrätt, så vill jag som förälder veta och kunna skydda mina barn. Är polisen skyldig meddela socialtjänsten när händelser, brott sker av en förälder?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag säga att eftersom jag inte vet hur gamla era barn är kommer jag ge dig ett generellt svar. Barnens ålder kan vara relevant i situationer som denna eftersom man tar hänsyn till barns egen vilja utifrån ålder och mognadsgrad i frågor som rör dem själva. Jag utgår i mitt svar också från att pappan i dagsläget har umgänge med barnen utan umgängesstöd. Frågor om umgängesrätt behandlas i föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kort kommentar om skillnaden mellan socialnämnd och socialtjänst
Socialtjänsten är den förvaltning som genomför det praktiska arbetet åt vardera kommuns socialnämnd. Det är socialnämnden som tar emot orosanmälningar och som genomför utredningar vid misstanke om att ett barn far illa.


Är polisen skyldig att meddela socialnämnden om en förälder begår brott?
Alla myndigheter och människor som jobbar med barn är skyldiga att göra en orosanmälan om de misstänker att ett barn far illa. Om polisen misstänker att brotten som pappan begått skulle kunna skada dina barn eller göra att barnen far illa så har polisen alltså en skyldighet att göra en sådan orosanmälan. För barn som är i skolåldern är pedagoger och lärare också viktiga orosanmälare om de skulle märka att någonting inte verkar stå rätt till i ett barns hemma-miljö (14 kap. 1§ SoL).

Det ska också tilläggas att vem som helst har rätt att göra en orosanmälan till socialnämnden om det finns misstankar om att ett barn far illa. När socialnämnden tar emot en orosanmälan så måste de påbörja en utredning så snabbt som möjligt och den måste vara klar senast efter 4 månader.
(14 kap 1c§, 11kap. 1§, 11 kap. 4§ SoL).


Måste pappans umgängesrätt fortsätta som den gör nu?
Det finns en särskild regel i föräldrabalken som säger att vid frågor som rör barn ska man alltid ta hänsyn till "barnets bästa". Att ett barn ska ha rätt att umgås med båda sina föräldrar har konstaterats ingå i det begreppet. (6 kap. 2a§, 6kap. 15§ FB).

Om det, efter en utredning från socialnämnden, skulle komma fram att det inte är lämpligt att barnen och pappan fortsätter umgås som de gör nu, kan socialnämnden väcka en talan i rätten gällande umgängesfrågan. Om rätten bedömer att barnen och pappan ska få fortsätta umgås kan de besluta att en annan vuxen ska närvara under umgänget. Detta kallas för umgängesstöd och sker i form av att socialnämnden utser en stödperson som närvarar under umgängestiden (6kap.15c§ FB)


Min bedömning och mitt råd
Om du är orolig för dina barn har du givetvis rätt att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du beskriver att du vill att umgängesrätten mellan barnen och pappan ska förändras. Vill du skicka in en sådan ansökan hittar du mer information här om hur du går till väga. Min bedömning är att ringa narkotikainnehav och snatteri troligtvis inte är tillräcklig anledning att pappan mister sin rätt till umgänge med barnen. Om inte polisen, skolan eller annan myndighet gjort en orosanmälan och du är du orolig att dina barn råkar illa ut då de umgås med pappan kan du eller någon annan göra en anonym orosanmälan med den här blanketten och sedan invänta socialnämndens utredning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Sandra LundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000