FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll04/07/2021

Underhållsskyldighet med mera till barn som fyllt 18 och går i skola, och fortfarande bor hemma

Hej!

Jag är en ensamstående mamma till tre barn. Min äldsta dotter har fyllt 18 år. Hon går på gymnasiet och bor hemma.

Pappan till barnen har sagt till dottern att nu är underhållsbidraget bara hennes och att hon inte behöver ge mig några pengar.

Jag är en låginkomsttagare som kämpar med ekonomin varje månad. Jag har försökt att förklara för dottern vad underhållsbidraget är för något och vad pengarna går till.

Jag har sagt till henne att studiebidraget får hon naturligtvis behålla själv. Jag kommer också betala för andra omkostnader så hon kan spara sitt studiebidrag.

Pappan till barnen utmålar mig som en tjuv och dottern vill inte lyssna på mig.

Är det orimligt av mig att kräva dottern på underhållsbidraget?

Tacksam för hjälp

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Jag kommer att besvara din fråga stegvis genom att dela upp den i olika delmoment som alla är relevanta för frågeställningen, som exempelvis när underhållsbidrag ska betalas, när den upphör, samt till vem den ska betalas med mera. Du skriver att du redan betalar/är villig att fortsätta betala för andra omkostnader så att dottern ska kunna spara sitt studiebidrag, vilket är en viktig detalj i sammanhanget, se nedan.

Rättsliga utgångspunkter

Underhållsbidraget ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet tas bl.a. hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken).

Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18 år. Däremot om barnet går i skola (grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning) efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, till dess att barnet blir 21 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken)

Fram till att barnet fyller 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som barnet bor tillsammans med. När barnet har fyllt 18 år ska det betalas direkt till barnet. Syftet med underhållsbidraget är att det ska täcka boende, mat och fritidsintressen. Enligt 7 kap 2 § 1 st p. 2 föräldrabalken ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. När barnet fyllt 18 år och blivit vuxen betalas således detta direkt till barnet.

Finns möjlighet att komma överens sinsemellan

Det ska noteras att hur familjer väljer att hushålla med sina resurser med mera, däribland frågan om hur underhållsbidraget hanteras, är främst en fråga som familjen ska sköta själv och är således inte något som staten lägger sig i i en för stor utsträckning. Huvudregeln säger alltså att underhållsbidraget ska betalas direkt till barnet efter det att barnet blivit 18 år. Syftet med underhållsbidraget är att det ska täcka boende, mat och fritidsintressen, alltså sådana omkostnader ett barn har. Trots att det är barnet som får underhållsbidraget finns det möjlighet att du som förälder tillsammans med ditt barn kommer överens om att barnet själv kan betala för sig i större utsträckning då denne i fortsättningen får underhållsbidraget och kan således stå för sina omkostnader själv (exempelvis betala sin egna matinhandling eller liknande). Det är alltså inget som brukar lösas juridiskt utan något du själv gemensamt med ditt barn kan komma överens om.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska alltså underhållsbidraget betalas direkt till din dotter eftersom hon fyllt 18 år, men hur ni sköter det med omkostnader som barnet är i behov av med mera (som lagen nämner) är upp till er. Om du redan står för de omkostnader i form av att betala barnets mat, boende, kläder med mera är underhållsskyldigheten uppfylld. Det finns med andra ord ingen skyldighet för dig att lägga ner "dubbelt" så mycket, om inte det är ditt egna val och om ekonomin tillåter det. Vad gäller pappans underhållsbidrag går däremot inte denna att "ta i anspråk" eftersom den ska användas av barnet själv för just sina omkostnader.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Daniel Elipas GobraeelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”