Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?

Mina barns farfar var kompositör och nu har barnen fått besked från Stim att det finns pengar att ärva.

Barnens far dog 2004, var omgift men hade inga barn med nya frun. Den nya frun dog 2005.

Jag förstår att mina barn är arvtagare men hur är det med arvtagare efter den nya frun.

Det finns inga papper skrivna.

Den nya frun har tre syskon varav en är död. Den döda systern har man och ett barn i livet.

Nu är frågan ärver fruns syskon och den efterlevande mannen / dottern? Och hur stora delar av arvet ärver var och en? Ärver mina barn 50% att dela på och fruns efterlevande dela på de övriga 50 %?

Ser fram emot att få ett förtydligande på detta.

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken. De kan i viss utsträckning påverkas av testamenten, men utifrån informationen tycks inget testamente vara aktuellt.

De som har rätt att ärva är främst bröstarvingar (det vill säga barn, eller barns barn osv, 2 kap. 1 §) och äkta makar (3 kap. 1 §). Precis som du säger träder dina barn in som arvtagare i stället för deras bortgångne far (2 kap. 1 § andra stycket).

Fruns efterlevande har ingen rätt till arv

I allmänhet gäller att barns arvsrätt är underordnad makes arvsrätt, på så sätt att den efterlevande maken ärver sin avlidne make, och deras barn får ut sitt arv först efter den efterlevande makens död (3 kap. 1 och 2 §). Barnens rätt till arv förändras dock inte av detta. Rätten skjuts så att säga bara upp till förmån för den efterlevande maken, och barnen får arvet vid dennes bortgång istället. Arvtagare efter den nya frun har alltså inte någon rätt till arvet från dina barns far, eftersom det hon skulle kunna ha ärvt av sin man principiellt skulle tillbaka till hans barn vid hennes död.

Något sådant anspråk från fruns efterlevande vore dessutom inte aktuellt i detta fall eftersom makes arvsrätt inte har företräde om den efterlevande maken inte också är förälder till barnen: då har barnen istället rätt att ta ut sitt arv direkt om de så önskar (3 kap. 1 § andra meningen och 9 §).

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga.

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo