Grovt rattfylleri och oskuldspresumtion

2016-10-01 i Trafikbrott
FRÅGA
Om en person kör onykter, med ett promille med 1.96, polisen tar köraren och tar körkortet på polisstationen, där köraren får svara på frågor. Genom det är man redan dömd? Vad gäller då, man blir dömd en gång, inte två, eller har jag fel? Behöver den här personen, få fotboja o samhällstjänst också?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Frågan berör rattfylleri vars påföljd regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL) (1951:649) se här.

När en person blir omhändertagen, gripen eller anhållen av polisen betraktas detta inte som en dom utan ett lagligt ingripande från polisen. Personen betraktas som oskyldig förrän skulden lagligen fastställts vid en rättvis rättegång (artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna här). En person som blivit dömd för ett brott kan inte hållas ansvarig för samma brott igen genom en ny dom enligt 30 kap. 9 § rättegångsbalken (RB) se här.

Eftersom personen i fråga kört ett fordon efter att ha druckit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen i blodet legat på mer än 1,0 promille i blodet vid en poliskontroll ska personen dömas för grovt rattfylleri till högst 2 år enligt 4 § TBL. Personens körkort blir dessutom återkallat och spärrat i lägst ett år vid grovt rattfylleri (se 5 kap. 6 § och 3 § 1 p. körkortslagen här).

Vid val av påföljd ska domstolen fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (se 30 kap 4 § brottsbalken (BrB) här). Gällande rättspraxis har fastslagit att om den åtalade samtycker till att villkorlig dom eller skyddstillsyn förenas med samhällstjänst och det utifrån omständigheterna i övrigt är lämpligt, kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma fängelsestraff som rättslig påföljd. För en sådan påföljd är omständigheterna avgörande, såsom exv. att alkoholkoncentrationen i blodet varit förhållandevis låg eller att körningen medfört ringa eller ingen trafikfara. Risken för trafikfara är förhöjd i detta fall eftersom föraren haft en alkoholkoncentration i blodet på 1,96 promille vilket innebär dubbelseende och mycket stora svårigheter att kontrollera kroppen och balansen dvs. på gränsen till djup sömn, det ska också tilläggas att innehavet är klart över minimigränsen för grovt rattfylleri (1,0 promille).

Personen kommer troligtvis dömas för grovt rattfylleri av normalgraden till en, möjligtvis två, månaders fängelse om man jämför med ett vägledande rättsfall från HD 2002 (se här) där föraren haft en alkoholkoncentration i blodet på 1,61 promille och dömdes för grovt rattfylleri av normalgraden till en månads fängelse trots att hon enbart körde till en bensinstation som låg 300 meter ifrån hennes hem.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1076)
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?
2021-01-10 När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?
2021-01-06 Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?

Alla besvarade frågor (88087)