Göra barnbarn arvlös genom testamente?

min x-svärmor har skrivit ett testamente samt talat med mig och två andra släktingar om hur hon vill fördela sina pengar när hon går bort. hon är 90 år nu. hennes man är död, liksom hennes ende son och hennes enda syster. hennes son har två barn (det är också mina två barn). min x-svärmor önskar dela arvet på tre, en tredjedel till det ena barnbarnet, en tredjedel till det andra barnbarnets tre barn samt en tredjedel till mig. jag har sett testamentet och har en bild av det. det finns hos en annan släkting. eftersom min x-svärmor vill hoppa över sitt ena barnbarn (och ge en tredjedel till hennes tre barn istället) är hon rädd att barnbarnet inte går med på detta när hon är död. hon säger: ”tänk om X inte godkänner mitt testamente och försöker få ut hälften av mitt arv?” alltså vill dela arvet med sitt syskon och inga andra. kan X göra så? om X får tag på testamentet och förstör det, finns då en kopia hos advokaten som skrev det? den äldre kvinnan är mycket rädd att det inte ska bli som hon önskar. hur kan jag lugna henne? 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualisera bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB). 

Arvsrätten och lagen är baserad på familje- och släktingemenskap. Huvudregeln är att din före detta svärmor kan testamentera bort hela arvet till vem hon vill (9 kap. 1 § ÄB), men i Sverige är det omöjligt att göra bröstarvingar helt arvlösa. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sina laglotter, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). 

I vanliga fall är det barnet som är bröstarvingar, men i detta fall träder barnbarnen in i bröstarvinges ställe (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det andra barnbarnet har rätt till sin del av laglott. 

Originalhandling av testamente ska din före detta svärmor försvara på ett säkert ställe t.ex. hos sin advokat. En kopia av testamente kan göras och anses vara giltigt om det finns originalhandling av testamentet kvar. Originalhandling krävs därför att ett testamente kan bli återkallat och därmed finns inte den originalhandlingen kvar. I rättspraxis har dock en kopia av ett testamente godtagits på grund av att omständigheterna i det fallet tydde på att testators vilja inte var att återkalla sitt testamente och att det inte fanns misstanke att kopian inte skulle stämma överens med originalhandlingen (se NJA 1977 s. 168). 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”