FrågaPROCESSRÄTTVittna28/02/2022

Gör man sig skyldig till mened om man inte kommer ihåg allt?

Hej Lawline!

Ska till våren upp och vittna i rättegång angående en händelse som inträffade på min arbetsplats (målet gäller misstänkt förtal). Har aldrig vittnat i domstol förut och tycker detta känns väldigt olustigt och jobbigt, har dock kontaktat vittnrsstöd I hopp om att göra situationen något mer dräglig.

Ska tilläggas att det snart är 2 år sen det inträffade (1,5 år när rättegången hålls) samt drygt 1 år sen jag lämnade uppgifter till polis per telefon. Således minns jag inte händelseförloppet lika starkt längre vad gäller ordval, den tilltalade agerande osv. Är rädd för att säga/svara fel på någon fråga jag får och vill verkligen inte ljuga, för att försöka minnas bättre har jag begärt ut mitt polisförhör, men är orolig för att jag ska ha kommit ihåg fel när jag läser det men det var närmare inpå händelsen då så det är samtidigt möjligt att det stämmer.

Vet inte riktigt vilken version jag ska ge i rätten, ska jag lita på mitt minne och utgå från att det som står där stämmer eller bara berätta spontant hur jag hade återberättat det idag? Osäkerheten pga att det gått lång tid kommer jag betona oavsett, vill verkligen inte åka dit för mened!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din oro och att det kan kännas besvärande att behöva agera vittne. Jag kommer därför förklara brottet mened lite mer ingående, samt försöka förklara hur man ser på din situation och hur du kan tänka.

Tillämplig lag

Mened är ett brott som beskrivs i brottsbalken (BrB), men jag kommer i mitt svar även ta upp rättegångsbalken (RB).

Vad är brottet mened?

Som vittne får man avlägga ed innan man vittnar (36 kap. 11 § RB). Det innebär att vittnet förpliktas tala sanning.

Om ett vittne skulle välja att tala osanning eller förtiga sanningen trots att man avlagt ed, skulle vittnet begå mened (15 kap. 1 § BrB). Mened är dock ett uppsåtsbrott vilket innebär att brottet ska begås medvetet eller med likgiltighet inför att uppgifterna inte stämmer, och med insikt om att den avlagda eden ställer krav på sanning.

Din situation och hur du kan tänka

Om du lämnar uppgifter avseende faktiska förhållanden, som du tror är sanna, kan du inte sägas ha uppsåt till mened. Mitt råd till dig är därför att så bra du kan förklara och berätta utifrån hur du minns händelsen. Om du berättar det du faktiskt minns berättar du sanningen ur ditt perspektiv. Kom ihåg att du inte kan göra så mycket mer än berätta det du minns!

Kom också ihåg att minnesfel inte är något ovanligt. Det är helt naturligt att med tiden tappa minnet av hur saker och ting faktiskt gått till. Domstolen har också förståelse för detta.

Om det känns jobbigt kan du ta upp att du inte är säker på att du minns saker och ting korrekt och att du tycker det känns jobbigt. Ta även hjälp av ditt vittnesstöd så mycket du bara kan.

Jag hoppas att jag kunnat ge dig svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänligen,

Cornelia AebeloeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?