Gift utomlands, skilja sig i Sverige?

2019-11-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! 2017 gifte jag mig i New York USA. Med en amerikansk medborgare. Jag är svensk medborgare Det funkade inte mellan mig och min man. Han ljög, var otrogen och jag flyttade hem 2018. Vi är fortfarande gifta i USA. Nu vill jag skilja mig. Ifall jag någon gång skulle gifta om mig här i Sverige. Hur går man till väga?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När man gifter sig utomlands gäller reglerna I Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

Du kan skilja dig här i Sverige, men det krävs att äktenskapet anses giltigt i den stat där det ingicks för att det ska anses giltigt I Sverige. Utifrån din information verkar det som ni gift er på ett lagligt sätt I New York, USA. Det är även reglerat när makarna har olika hemvist eller är medborgare i olika länder. För att äktenskapet då ska anses riktigt krävs det att det anses giltigt även här i Sverige och att det inte förelåg något hinder, exempelvis att ni båda var minst 18 år, inte är släkt eller redan gift vid tillfället för giftermålet.

Om giftermålet är giltigt i USA och i Sverige kan det alltså behandlas här i Sverige, förutsatt att du är svensk medborgare och har hemvist är i Sverige, alt. Tidigare haft hemvist i Sverige. Du bör alltså vända dig till den tingsrätt din ort/kommun tillhör och ansöka om skiljsmässa.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (886)
2020-04-07 Skiljsmässa och banken låter inte ta över lånet
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (78764)