Går det att ändra annans förordnande i gemensamt testamente?

Jag växte upp som fosterbarn till E och G. Jag är dock inte adopterad. E & G har inga egna barn varför ett testamente skrevs 1990 där jag ärver allt. G dog 2003 men E lever ännu. Jag är nu gift med 2 egna barn. I testamentet står inget om att mitt arv ska vara enskild egendom. Jag undrar om det genom ett nytt testamente, eller på annat sätt, är möjligt för mig att ärva allt som enskild egendom? Eller måste G:s vilja i testamentet från 1990 följas? Dvs måste jag dela halva arvet (G:s del) med min fru?

Testamentet skrevs av G och E på egen hand och man tänkte helt enkelt inte på att skriva in "enskild egendom". Testamentet är nyligen granskat av jurist och bedöms vara i sin ordning.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline.

Frågor om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Som jag förstår din fråga har dina fosterföräldrar ett gemensamt testamente där de ärvde varandra, samt ett sekundoförordnande där du skulle få deras kvarlåtenskap efter att de båda avlidit.

För gemensamma testamenten gäller att dessa kan ses som två separata testamenten, där var och en av testamentsgivarna själv kan ändra sin del av förordnandet. Detta beror på att det finns ett förbud mot att avtala om förordnanden, vilket innebär att det aldrig krävs att testamentsgivaren behöver komma överens med någon annan om testamentets innehåll (17 kap. 3. § ÄB).

G:s testamente kan alltså inte ändras av någon annan än G själv.

Vad gäller sekundoförordnanden, alltså när det i ett testamente förordnas att någon annan ska få kvarlåtenskapen efter den första testamentstagaren, kan detta liknad vid den efterarvsrätt barn har efter en efterlevande make. Precis som då är det otillåtet för den efterlevande maken att genom testamente bestämma över egendomen som omfattas av sekundoförordnandet (3 kap. 2 § ÄB).

Det är alltså inte möjligt för E att göra G:s andel av egendomen till enskild egendom genom ett testamente.

Vad gäller testamentet som finns så ska testamenten tolkas enligt testatorns vilja. Det ska även verkställas som tänkt även ifall det finns misstag som ändrar dess mening, om denna går att utröna (11 kap. 1 § ÄB). Det är dock sannolikt inte möjligt att genom tolkning ge testamentet en annan innebörd än den som framgår av själva testamentet.

Sammanfattningsvis går det sannolikt inte att göra G:s egendom till enskild.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning