Fråga om syskonbarns rätt till efterarv

Hejsan

Har en fråga angående arvsrätten som jag ej fått något bra svar på.

Min moster, alltså min mammas syster, dig för 7 år sedan. Hon var gift och mannen lever fortfarande o har inte gift om sig. De har inga barn.

När hon dog så tillföll såklart hennes tillgångar hennes man. Hon hade 3 systrar som alla är döda men finns 2 barn efter varje syster. Alltså 6 st syskonbarn.

När hon dog fick vi alla syskonbarn brev från advokaten om att vi har arvsrätt.

Det jag förstår är att det är på hennes del av tillgångarna. Men hur räknas det? Är det vad hon ägde i pengar, värdepapper, del i fastigheter när hon dog som ska delas på oss 6 syskonbarn när hennes man dör?

De har alltid varit välbärgade så ingen risk att mannen gjort av med hennes tillgångar. Fastigheterna de ägde tillsammans finns kvar i mannens ägo.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Efter någon har avlidit ska en bodelning göras för att dela kvarlåtenskapen/tillgångarna. När er moster avled utgår jag från att hennes del av bodelningen bestämdes i enlighet med 3 kap. 1 § ärvdabalken, det vill säga att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make och således med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med möjlighet till att förbruka den men inte testamentera bort den del som anses utgöra den avlidnes kvarlåtenskap. Undantag från detta är om de har gemensamma barn eller särkullsbarn. Denna rätt går även att inskränka genom att ha ett inbördes testamente som föreskriver att efterlevande make ärver med full äganderätt.

Efterarv

Det ni har rätt till är ett så kallat efterarv. Er arvsrätt blir aktuell av 3 kap. 2 ärvdabalken när ingen bröstarvinge finns. Då kan den först avlidnes arvingar ärva efter den efterlevande maken om arvingarna ingår i den legala arvsordningen i 2 kap. ärvdabalken, vilket ni gör enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken i egenskap av syskonbarn. När den efterlevande maken dör ska således boet delas på hälften (exklusive enskild egendom). Sedan kommer hälften av kvarlåtenskapen tillfalla den först avlidnes arvingar (er) och den andra hälften kommer att tillfalla den efterlevande makes arvingar. Om värdet på boet har ökat sedan er moster avled ska den värdeökning som grundas på arv, gåva, testamente eller arbete tillfalla efterlevande makes arvingar enligt 3 kap. 4 § ärvdabalken.

Vad ska ni dela på?

Det ni kommer att få dela på är hälften av kvarlåtenskapen som kommer efter bodelningen. I bodelning ingår som huvudregel allt som är giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. Storleken på ert arv bestäms alltså i relation till en kvotdel av allt som den efterlevande maken äger vid sin död. Således kan giftorättsgodset bestå av allt möjligt exempelvis likvida medel, hus, fastigheter eller lösöre. Sedan hur ni mellan er sex syskonbarn delar upp kan ni bestämma sinsemellan men huvudregeln är att alla ska få lika i andel.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000