Förvaltning av minderårigs arv

2016-03-20 i Testamente
FRÅGA
Min man har testamenterat huset och all kvarlåtenskap till våran dotter som är 4 år, kan jag (mamma/maka) sälja huset och alla saker som finns kvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 9 kap. 1 FB gäller som huvudregel att den som är under 18 år och är omyndig inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, t ex. genom testamente. När den ena föräldern avlider blir den kvarlevande föräldern förmyndare(framgår av 10 kap. 1 § FB) och ska förvalta barnets tillgångar , se 12 kap. 1 § FB. Av 12 kap. 3 § FB följer att förmyndaren ska fullgöra sina skyldigheter och handla på ett sätt som bäst gynnar den enskilde, d.v.s. ditt barn. När en minderårig ärver och arvet överstiger åtta prisbasbelopp kopplas en överförmyndare automatiskt in, se 13 kap. 2 § FB. Detta innebär att denna överförmyndare ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Därför krävs tillstånd av överförvaltaren om kvarlåtenskap ska säljas(t ex. en fastighet) eller överhuvudtaget om uttag och spenderande får ske, detta framgår av 13 kap. 1 § FB. Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kr, vilket innebär att överförmyndare får denna förvaltningsroll när barnets arv överstiger 354 400 kr. Men en överförmyndare kan blandas in om arvet understiger denna summa också, t ex. om det begärts i testamentet. Överförmyndare väljs en för varje kommun, 19 kap. 1 § FB.

Du kan alltid kontakta överförmyndaren i din kommun, nummer brukar gå och hitta på kommunens hemsida.

Hoppas detta svarade på din fråga, om det är något som var otydligt ställ gärna en fråga i kommentarsfältet.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86869)