Försvunnet testamente

2021-06-30 i Testamente
FRÅGA
En släkting har skrivit ett testamente och berättat för min pappa vad som står i det. När släktingen gick bort hittades ett testamente skrivit 2011. Detta testamente överensstämde inte med vad min pappa fick veta, han fick veta innehållet för kanske 5 år sen. Därför misstänker vi att det finns ett nyare. Hur gör vi för att någon som har behörighet, begravningsbyrån eller liknande ska leta efter det nyare testamentet i hans lägenhet? Vi närmare släktingar står med även i det gamla, men där finns även en förening som ska ärva det mesta. Denna förening ska inte stå med i det nyare som min pappa fick reda på innehållet i. Mvh Anneli
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För ett giltigt testamente krävs det enligt 10:e kap. Ärvdabalk (1958:637) (Hädanefter ÄB) att testamentet är skriftligt upprättat, bevittnat av två vittnen som undertecknar och förstår att det är ett testamente de bevittnar. Detta talar för att testamentet från 2011 är giltigt. Med detta sagt finns det praxis på möjligheter att hävda sin arvsrätt även vid testamentet som försvinner. I detta fall ligger bevisbördan på den part som hävdar att det finns ett annat testamente. Bevisning kan exempelvis utgöras av uttalanden från de som bevittnat det försvunna testamentet eller kopior av det. Möjligheten att söka igenom den avlidnes lägenhet kan hävdas härledas från arvingars plikt och rättigheter enligt 18 kap. 2 § ÄB. Bestämmelsen stadgar arvingars rätt och plikt att omhänderta och förfoga över dödsboets tillgångar och skulder, vilket också innebär en laglig rätt att tillträda bostaden. I det fall ni har utsett en bouppteckningsman, kan detta ärende istället åläggas denne.

Tack för din fråga och jag önskar er stort lycka till

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96428)