Förskott på arv vid gåva av styvfar

2019-06-12 i Förskott på arv
FRÅGA
När min mor gick bort avstod jag från min laglott så att min styvfar kan bo kvar i bostadsrätten. Nu vill han ge mig en gåva som tack, måste vi gå genom advokaten eller kan han ge mig en summa pengar utan advokatens inblandning?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om förskott på arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

Huvudregeln:

Av 6 kap 1 § ÄB föreskrivs att allt som en arvlåtare, i detta fall din styvfar, under sin livstid gett till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv om inget annat står föreskrivet. I och med att du inte är bröstarvinge till din styvfar måste även bestämmelsen i 6 kap 7 § ÄB beaktas. Av lagrummet framgår att gåvor till styvbarn också ska räknas som förskott på arv, dock efter den andre maken, vilket i ditt fall blir efter arvet av din mor. För att penningsumman inte ska behandlas som förskott på arv måste det därför finnas något, exempelvis ett gåvobrev som förtydligar att summan inte ska utgöra förskott på arv. Detta blir en form av bevis på att pengarna inte utgör förskott och kan vara bra att ha vid framtida bouppteckning.

Skydd för övriga arvtagare:

Viktigt att poängtera är att du, i vissa situationer, kan bli återbetalningsskyldig enligt bestämmelsen i 7 kap 4 § ÄB. Denna återbetalningsskyldighet blir aktuell i situationer då gåvan kan jämställas med ett testamente. Om gåvan likställas med ett testamente kan den därför jämkas av övriga arvtagare enligt 7 kap 3 § ÄB om den skulle inskränka rätten till deras laglott. Situationer då detta kan bli aktuellt är främst när arvlåtare lämnar en gåva på sin dödsbädd eller liknande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1051)
2019-12-04 Kan man föreskriva i testamente att en gåva inte ska vara förskott på arv?
2019-12-03 Till vilket värde beräknas förskott på arv?
2019-11-30 Hur mycket kan jag ge i gåva?
2019-11-29 Kommer en gåva från min mor påverka arvet i framtiden?

Alla besvarade frågor (75315)