Förskott på arv och istadarätt

2021-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far och mor har levt som gifta hela livet, 2010 dog min far och mina föräldrar bodde då i en gemensam bostadsrätt, 2015 sålde min mor bostadsrätten med en rejäl reavinst på ca 700000 :- min bror är missbrukare, och har från mitten av 2015 erhållit pengar av min mor som hon kallat förskott av arvet. i august 2020 gick min broder bort till följd av många års missbruk, detta tog hårt på min mor, och livsgnistan falnade, i september kontaktade hon mig, och ville reglera en skuld. vid det tillfället hade hennes tillgångar krymt till 300000:-Dessa pengar förde hon över till mig, och sa att detta var lika stor andel som min broder fått ut i förskott fram till dags dato. Min mor lämnade jordelivet i slutet av november efter en tids sjukdom. Nu till frågeställningen, min bror har en son i livet, som vuxit upp hos fosterföräldrar, och som aldrig träffat sin farmor, och han hävdar nu sin arvsrätt som bröstarvinge i sin fars frånfälle. Detta har jag inga problem med, men hur bedöms fördelning av arv i detta läge, då min bror har erhållit lika stor andel av arvet men fått det utbetalt i små portioner under ett antal år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska gåvor som en arvlåtare ger en bröstarvinge avräknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller måste antas ha varit avsett. I den senare bedömningen kan en mängd faktorer beaktas, exempelvis kan det faktum att bröstarvingar vid olika tillfällen fått gåvor till lika stort värde tala för att arvlåtaren inte menade att någon avräkning skulle ske. I 6 kap. 3 § ÄB framgår att värdet på förskottet ska beräknas utifrån gåvans värde vid genomförandet av gåvan. Den så kallade istadarätten, som innebär att barn till bröstarvingar åtnjuter samma rätt som sina föräldrar efter förälderns bortgång, fastslås i 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Enligt 6 kap. 6 § ÄB ska även barn till bröstarvingar avräkna förskott på arv från sin arvslott om bröstarvingen mottagit förskott på sitt arv men sedan avlidit innan arvlåtaren.

Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi alltså konstatera att din brorson antagligen inte har rätt att ta del av den summa som din mor skänkte till dig i slutet på förra året. Detta beror på att din brorson kan beskrivas som en slags sekundär arvinge till sin far och att han därför bara har samma rätt att ärva som sin far och den rätten påverkas av det förskott som hans far fick. Om inget testamente finns, din mor gav exakt lika mycket till dig och din bror och hon inte hade några andra tillgångar vid sin bortgång skulle alltså inga vidare åtgärder behöva vidtas eftersom arvet har fördelats lika mellan dig och din bror genom förskott på arv. Verkligheten är dock sannolikt inte så enkel. Till att börja med måste du kunna bevisa att din bror mottagit gåvor som uppgått till ett värde som motsvarar den gåva du fick, vilket skulle kunna bli svårt beroende på vilka möjligheter du har att få tillgång till kontoutdrag, gåvobrev, och dylikt. Detta får sannolikt sägas vara det största problemet för din del eftersom du beskriver att gåvorna genomförts under lång tid, men det beror som sagt på hur gåvorna genomförts. Hade din mor kvar några tillgångar vid sin bortgång, vilket framstår som sannolikt, måste dessa delas mellan dig och din brorson.

Handlingsplan

Med tanke på de många oklarheter som kan tänkas föreligga i ditt fall rekommenderar jag dig att försöka nå en samförståndslösning med din brorson. Inledningsvis kan du påpeka att din mor förklarat att gåvan du fick var avsedd att motsvara de gåvor din bror fått under längre tid och att din brorson därmed inte kan göra anspråk på gåvan du fick. Skulle din brorson inte tro på detta eller inte respektera din mors önskan utan kräva bevisning av samtliga dessa förhållanden skulle jag i ditt läge försöka nå en överenskommelse Det är värt att påpeka att en sådan överenskommelse utifrån bakgrunden du beskrivit egentligen inte skulle stå i överensstämmelse med gällande rätt, men det vore möjligen ett mer gynnsamt alternativ än en rättslig tvist och får betraktas som en konsekvens av det (potentiellt) svåra bevisläget. Skulle din brorson inte acceptera en rimlig samförståndslösning kvarstår alternativet att lösa frågan juridiskt och då skulle du sannolikt får försöka bevisa att gåvorna till din bror genomförts och att syftet med gåvan till dig varit att utjämna skillnaden som uppstått genom gåvorna.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92282)