Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet

2020-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Har en fråga om bröstarvingar.Jag är en av tre bröstarvingar Som ärver min far vid hans bortgång.Nu är det så att jag är gift men vi är barnlösa och jag ha precis börjatåterhämta mig efter cancer som gjort mig utan möjlighet till att skaffa barn .Min far har meddelat att jag inte ärver något utan han har börjat ge bort saker i gåvor till mina syskon så det stannar i familjen och inte hamnar i orätta händer hans egna ord.Har varit ut och läst på lite men önskar bekräftelse vad som gäller i sådana här fall.Min far är inte gift och har ingen sambo men är väldigt sjuk precis som jag.Ex han har givit bort en bil som finns ett försäkringsvärde på ca 400000 kr till en av döttrarna i gåva.Kan jag yrka att min del av arvslotten betalas ut nu eller läggs bilen in i bouppteckning vid hans bortgång.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framkommer inte huruvida gåvorna är villkorade, till exempel i form av att bilen i fråga inte ska utgöra förskott på arv. Mot bakgrund av detta utgår jag i mitt svar från att det inte upprättats några särskilda villkor.

Frågan handlar om arv vilket innebär att ärvdabalken (ÄB) är tillämplig lag.

Din rätt till laglott
Som bröstarvinge (barn, om barnet avlidit; barnbarn, barnbarnsbarn et cetera) har du alltid rätt till laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga det arv du skulle ha rätt till enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Din far kan således inte göra dig arvslös.

Gåva ses som förskott på arv
Huvudregeln är att gåva till bröstarvingar ses som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Det här betyder att värdet av gåvorna kommer att avräknas för dina syskons delar vid arvskiftet, det vill säga när arvet delas efter din far. Det innebär att du kommer att kompenseras för de bortgivna gåvorna vid arvet, eftersom dina syskon i förskott tilldelats arv upp till värdet av respektive gåva.

Du kan inte yrka att din del av arvet, laglotten, betalas ut nu. Emellertid kommer bilen tillsammans med de andra gåvorna att avräknas för dina syskon vid arvet. Det innebär att gåvorna avräknas upp till respektive syskons summa av gåvornas värde.

Det förstärkta laglottsskyddet
Huvudregeln är att man fritt får förfoga över sin egendom. Det finns emellertid något som kallas för det förstärkta laglottsskyddet, vilket är ett undantag från denna huvudregel (7 kap. 4 § ÄB). Undantaget innebär att dina syskon kan bli återbäringsskyldiga till det belopp som motsvarar din laglott, i fall att arvet inte skulle räcka till din laglott. För att kunna tillämpa undantaget måste gåvorna kunna likställas med ett testamente. Din far ska nämligen ha haft som avsikt att reglera hur egendomen ska fördelas vid sin bortgång. Vanligen blir det förstärkta laglottsskyddet aktuellt när gåvogivaren ger bort en gåva med villkor om att gåvogivaren fortfarande kommer att ha rätt att nyttja gåvan fram till sin död samt i det fallet då gåvogivaren inom en snar framtid kommer att gå bort.

I det fall att det inte skulle finnas tillgångar kvar vid din fars bortgång som täcker din laglott skulle det förstärkta laglottsskyddet således kunna komma i fråga. Detta eftersom gåvan kan anses ha skänkts bort nära din fars bortgång, som dessutom varit väldigt sjuk. Orsaken till gåvorna ska som sagt ha varit en vilja att fördela kvarlåtenskapen, det vill säga likställas med testamente, vilket här verkar vara fallet. Observera att om det verkliga syftet inte skulle ha varit en vilja att dela kvarlåtenskapen skulle det förstärkta laglottsskyddet inte tillämpas.

Hur du utövar det förstärkta laglottsskyddet
I det fall att din laglott inskränks på det nämnda sättet och du därmed vill tillämpa det förstärkta laglottsskyddet är du tvungen att väcka talan i tingsrätten inom ett år från att bouppteckningen efter din far avslutats (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1195)
2021-02-28 Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?
2021-02-27 Förskott på arv
2021-02-24 Vad innebär förskott på arv?
2021-02-22 Har jag rätt att se min mammas testamente

Alla besvarade frågor (89743)