Förskott på arv när ingen kvarlåtenskap finns samt återvinning till dödsbo av gåva

Hej! Min mor har gått bort, efterlämnade sig inget annat än skulder. Min pappa gick bort - 93 dom var gifta och hade då en gård. 2002 skrivs gården över som gåva till min bror från mor. Nu när mor har gått bort är ja helt arvslös eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB) och konkurslagen (KL).

Gåvan du beskriver ska enligt 6 kap. 1 § ÄB antas utgöra ett förskott på din brors arv. Grundregeln är att den som fått en gåva som ska betraktas som förskott på arv ska få värdet av gåvan avräknat från sin arvslott när gåvogivaren avlider. Detta är dock inte möjligt i fallet du beskriver eftersom din mor inte efterlämnat något arv som gåvans värde kan avräknas från. Enligt 6 kap. 4 § ÄB är han inte skyldig att återbetala något om inte det framgått vid gåvan. Alltså kommer du enligt ÄB:s regler inte kunna få ärva något efter din mor.

Ett alternativ som skulle kunna aktualiseras för din mors borgenärer i denna situationen vore återvinning av gåvan enligt 4 kap. 6 § KL. Om detta vore möjligt skulle gården återgå till dödsboet och säljas för att betala av din mors skulder, varefter du och din bror skulle få dela på ett eventuellt överskott. Eftersom det var ungefär 16 år sedan gåvan genomfördes är dock inte denna bestämmelse tillämplig, förutsatt att gåvan fullbordades ur sakrättsligt perspektiv då. Om din bror är lagfaren ägare och levt på gården sedan 2002 är gåvan sannolikt sakrättsligt skyddad.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning