FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv05/09/2020

Förskott på arv.

Vem avgör under vilka omständigheter en gåva till en bröstarvinge inte ska räknas som förskott på arv, enligt Ärvdabalk 6 kap. 1§, när vi som dödsbodelägare (efterlevande maka och två särkullbarn) är oeniga i frågan. Vi har en av tingsrätten förordnad boutredningsman, som ska vara behjälplig vid bouppteckning, boutredning och arvskifte.

Räknas det över huvud taget som en gåva, vad en bröstarvinge erhållit för vad som kan anses vara en tjänst åt arvlåtaren 20-30 år före dödsfallet?

Räknas ett bidrag med kapital till en bröstarvinge som förskott på arv, när bidraget getts som en hjälp till barnet (myndig) i en enskild situation för tiotals år sedan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över när gåva till bröstarvinge ska och inte ska räknas som ett förskott på arv i lagens mening.

Huvudregeln är att om en bröstarvinge har fått en gåva presumeras den vara förskott på arv om inte föräldern har angett något annat till exempel genom gåvobrev eller testamente (6 kap. 1 § ÄB). Lagen säger alltså att när man inte vet något om vad föräldern tänkte när han gav bort egendomen så gäller huvudregeln att den ska ses som förskott på arv. Anledningen till det är att man tänkt att föräldrar i allmänhet inte vill behandla sina barn olika.

Vad gäller vilka slags gåvor som faller under förskott på arv så brukar överföringar i form av fullgörande av en förälders underhållsskyldighet och sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor inte avräknas (6 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de situationer du har beskrivit ovan bl.a. beror på (situation 1) tjänstens karaktär och gåvans storlek samt (situation 2) gåvans storlek och arvtagarens ålder och livssituation vid mottagandet av gåvan. Därutöver kan framhållas att det inte finns någon tidsgräns på hur kort eller långt tillbaka man kan hävda förskott på arv.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?