Förskott på arv

2019-12-15 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag är ett så kallat "särkullbarn". Hade tidigare två halvsyskon, de var helsyskon, vi har samma pappa.Min bror dog tyvärr för några månader sedan. Min fråga gäller nu hur man skall tänka med arvet.Efter min bror så är det såklart hans föräldrar som ärver allt, då han var ensamstående. Däremot så kommer de skriva över lägenheten på min syster, värd ca 800 000-900 000 svenska kronor. Medans jag inte får något. De har alltid gett saker till mina syskon men inte till mig. De tycker att jag klarar mig bra eftersom jag är gift och har en egen familj, medan mina syskon alltid varit ensam stående. De har till exempel bjudit dem på resor, hjälp till ekonomiskt också vidare. De talar ju såklart inte om hur mycket det rör sig om så det är svårt att bevisa. Nu med lägenheten blir det dock väldigt synligt. Som ni förstår är det en känslig fråga. Jag vet ju att det inte finns så mycket jag kan göra och att de gör vad de vill med sina pengar så länge de lever. Det jag funderar på är om det kan tas upp som ett förskott på arvet? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvdabalken
Ärvdabalken reglerar arv och förskott på arv. Förskott på arv innebär en kompensation i form av en avräkning av förskott för de bröstarvingar som inte fått ta del av gåvor under arvlåtarens livstid.

Förskott på arv
Vad en arvlåtare har gett en bröstarvinge (sitt barn) ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, under förutsättning att inget annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ärvdabalken). Med detta menas att det råder en presumtion för att gåvor som ges från arvlåtaren till bröstarvingar då arvlåtaren fortfarande var i livet, är ett förskott på bröstarvingens arv från arvlåtaren. Ett undantag från detta är för det fall den verkliga avsikten hos arvlåtaren visat sig vara en annan. I ett sådant fall är den verkliga avsikten i stället avgörande. Om exempelvis arvlåtaren i samband med givandet av gåvan uttryckligen sagt eller stadgat att gåvan inte ska vara att anse som ett förskott på arvet, då bryts denna presumtion och följden blir att bröstarvingarna behandlas olika då ingen kompensation för övriga bröstarvingar kommer i fråga.

Gåvor som betraktas som förskott på arv
Tillämpningsområdet av 6 kap. 1 § ÄB begränsas genom 6 kap. 2 § ÄB. Enbart gåvor som står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor kan betraktas som förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st ÄB). Sedvanliga gåvor som exempelvis födelsedagspresenter som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor betraktas därmed inte som förskott på arv i lagens mening. Dessa gåvor kan alltså inte övriga bröstarvingar kompenseras för. Även kostnader som en förälder lagt ned på ett barns uppehälle och utbildning räknas ej heller av som förskott på arv (6 kap. 2 § 1 st ÄB). Det kan konstateras att lägenheten värd 800 000-900 000 svenska kronor, sannolikt kan tas upp som ett förskott på arvet då detta utgör en extraordinär gåva, men detta avgörs även med beaktande av givarens ekonomiska villkor.

Rättsverkan av förskott på arv
Gåvans värde vid givandet är utgångspunkten vid beräkningar av förskott på arv (6 kap. 3 § ÄB). Rättsverkningarna av förskott på arv innebär en avräkning av förskottet från arvslotten. Först beräknar man arvslotten vid arvlåtarens död som att förskottet ej hade givits, sedan dras förskottet av från dennes arvslott (6 kap. 5 § ÄB). Om förskottet utgör ett mindre värde än arvslotten, kommer denna bröstarvinge vid arvlåtarens död att utfå arvslotten minus förskottet (en avräkning sker för förskottet), det vill säga ett mindre värde än vad övriga bröstarvingar får ut vid tidpunkten för arvlåtarens död.

Reglerna om förskott på arv utgår från tanken att föräldrar vill behandla sina barn lika och rättvist. För det fall en bröstarvinge har fått ett förskott på arv som är större än värdet av arvslotten, kommer denna bröstarvinge inte att få ut något mer arv från arvlåtaren vid dennes död då övriga bröstarvingar får ta del av deras arvslotter. Detta resulterar dock i att bröstarvingen som mottagit ett förskott som är större än arvslotten, därmed fått ett större arv från arvlåtaren än arvlåtarens övriga arvingar. Konsekvensen kan därmed bli att bröstarvingarna inte likabehandlas i detta fall.

Slutsats
Du kan troligtvis (beroende på givarens ekonomiska villkor) ta upp dessa gåvor till dina halvsyskon som förskott på deras arv. Då sker en avräkning av förskottet vilket innebär att du kompenseras för detta vid arvlåtarens död. Som nämnts ovan, kan dock ingen kompensation ske för det fall då gåvans värde varit större än arvslotten.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Jonna Anderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1225)
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?
2021-04-29 Om god man också är bröstarvinge?
2021-04-29 Kan gåva istället ses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92130)