Förskott på arv

Hej!

Fick fritidshus som gåva 2006, då min enda syster har dött, blir hennes pojk bröstarvinge, men kommer få 100.000kr mer än mig i arv enligt testamente, för rättvisans skull, för att pappa gav mig fritidshuset i gåva för jag alltid skött allt där......står så här i gåvobrevet...Egendom och avkastning skall utgöra enskild egendom för gåvotagaren..... Hur blir detta för mig, då jag vill behålla fritidshuset.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637

Gåva och förskott på arv

Det som en bröstarvinge får som gåva under arvlåtarens livstid ska enligt huvudregeln i 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) betraktas som förskott på arv. Detta innebär att bröstarvingen som fått förskottet ska sedan minska sin arvslott med värdet på förskottet, gåvans värde vid gåvotillfället, se 6 kap. 3 § ÄB. I ditt fall innebär detta att värdet på fritidshuset ska räknas av från din rätt i arvet. Det man gör är att räkna ut din och din systersons arvslott, för att sedan minska din med värdet av gåva.

Exempel för att förtydliga detta:

A avlider och efterlämnar sig två bröstarvingar B och C. Kvarlåtenskapen uppgår till 300 000kr.

B har tidigare fått ett fritidshus i gåva som är värt 100 000kr.

Fördelning av arvet kommer i detta fall uträknas på följande sätt:

(300 000 kvarlåtenskapen + 100 000 värdet på förskottet)/ 2 antal arvingar= 200 000 (varje arvinges arvslott)

B har redan fått 100 000kr detta räknas därför av hans arvslott: 200 000 – 100 000 = 100 000

C har inte tidigare fått något utan kommer att få hela sin arvslott: 200 000

Gåva värd mer än arvslotten

Om gåvans storlek är större än värdet på din arvslott kommer detta innebära att du inte tilldelas något mer i arv. Det finns dock inte någon återbäringsskyldighet, se 6 kap. 4 § ÄB. Detta innebär att du inte behöver sälja fritidshuset för att dela med dig av värdet till din brorson.

Skulle värdet på fritidshuset vara av sådan storlek att de inkräktar på din brorssons laglott kan återbäringsskyldighet bli aktuellt. Laglotten är halva arvslotten, denna del av arvet går inte att testamentera bort. Det finns ett förstärkt laglottsskydd i 7 kap. 4 § ÄB om en gåva är att jämställa med testamente på grund av omständigheterna som den ges bort. Exempelvis om gåvan skänkt när givaren ligger inför döden. Om denna gåvan går att övriga bröstarvingar inte kan tilldelas sin respektive laglott kan ett återbäringskrav bli aktuellt. Det går dock inte att ta ställning till utifrån förutsättningarna som anges i frågan om detta skulle kunna bli aktuellt eller inte men det kan vara bra att känna till att regeln finns.

Sammanfattningsvis

En gåva som ges under arvlåtarens livstid till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv och ska räknas av från arvingens arvslott. Om gåvan är för stor dvs. värd mer än arvinges arvslott kommer arvingen inte tilldelas ytterligare egendom men får fortfarande behålla gåva. Den enda gången arvingen kan behöva dela med sig av gåvan till övriga bröstarvingar är om den inkräktar på dennes laglott och det förstärkta laglottsskyddet blir aktuellt, detta är dock ovanlig.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning