Förskott på arv?

Hej! Har en kund som undrar hur man ska upprätta ett gåvobrev av en fastighet. Föräldrarna som är vid liv äger en fastighet och vill bo kvar där så länge det lever. Det har tre barn och vill överlåta fastigheten till en av sönerna redan idag. Kravet är att det får bo kvar på fastigheten och att han som får fastigheten ska ersätta det två andra syskonen med 100 000 kr för var och en.

Det har redan upprättat ett testamente där allt detta finns med. Men man vill redan nu ge gåvan till sina barn.

Blir detta ett förskott på arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga handlar om förskott på arv blir därför Ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Första antagandet jag gör är att marknadsvärdet på huset är mycket större än de 200 000 kr som gåvotagaren ska utge till sina syskon och att det därför fortfarande får anses vara en gåva.

I 6 kap. 1 § ÄB framgår att det som arvlåtaren gett till en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv, om inte det har föreskrivits i gåvobrevet att det inte ska ses som förskott på arv. Så dina kunder kan skriva in i gåvobrevet (det här kan sägas muntligt också men lättare att bevisa om det framgår skriftligt) att deras vilja är att det inte ska ses som förskott på arv.

Dock framgår av 7 kap. 4 § ÄB att om arvlåtaren bortgivit egendom med villkor som gör att gåvan kan likställas med testamente, ska gåvan avräknas från arvtagarens laglott. Det är möjligt att tänka sig att i och med den långtgående nyttjanderätten (alltså att de får använda sig av fastigheten tills sin död) som dina kunder behåller att det därför kan likställas med testamente. Blir det här fallet är det då upp till de andra bröstarvingarna att väcka talan inom ett år om de skulle vilja klandra "testamentet", det här framgår av 7 kap. 4 § 2 st. ÄB.

En annan sak som spelar roll är också om hur stor andel av gåvan som skulle kunna utgöra hela kvarlåtenskapen efter föräldrarna, är andelen så liten del av det hela bör det inte bli något problem att den ena sonen fått fastigheten sedan tidigare. Det kan dock leda till att den här sonen erhåller mindre i arv om de övriga bröstarvingarna skulle vilja väcka talan.

Sammanfattning

Det är svårt att ge ett exakt svar kring om just det här skulle räknas som förskott på arv utan mer information. Men huvudregeln är i alla fall att det kommer räknas som förskott på arv om inget annat nämns/skrivs i samband med gåvan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”