Fördelning av arv

Hej! Min mamma dog förra året och hon hade muntligt sagt till mig, min pappa och min gudmor vid flera olika tillfällen under palliativ vård att hennes arv ska delas lika mellan mig och min pappa.

Men min mamma hade inget testamente och var thai, så hon kunde knappt svenska. Efter att hon dog fick pappa allt enligt lag, och han svek hans löften till henne och tog allt själv. Han delar ingenting angående sånt om arvet med mig, så jag har ingen aning om jag har någon laglig rätt till det eller inte.

Jag är 20 år gammal och kan inte mycket om lagen.. men det känns bara så grovt fel.

Tack så mycket för hjälpen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om arv är ärvdabalken (1958:637) (ÄB) den aktuella lagen i ditt fall.

Vem har rätt till arvet?

Frågan om vilka som har rätt att ärva besvaras i ärvdabalkens andra och tredje kapitel. I ÄB 2 kap. 1 § sägs det att den närmaste arvingen är den avlidnes barn. Jag tolkar det som att du är det enda barnet, vilket betyder att du enligt denna regel har rätt till all din mammas kvarlåtenskap. Har du ett syskon har du rätt till hälften, finns det tre barn har varje barn rätt till en tredjedel osv.

Däremot finns en regel i ÄB 3 kap. 1-2 §§ som har företräde ifall dina föräldrar var gifta, vilket jag antar att de var med tanke på hur arvet fördelades. Var din mamma gift ska den efterlevande maken, dvs. din pappa, ärva hela hennes del. Dock ärver han detta med s.k. fri förfoganderätt, vilket betyder att han får göra vad han vill med arvet förutom att testamentera bort det.

Ifall dina föräldrar var gifta och din pappa ärvde hennes kvarlåtenskap har du rätt till din mammas arv när din pappa har avlidit. Då kan det hända att du får mer eller mindre än det han fick i arv av din mamma, beroende på vad han har för tillgångar vid sitt dödsfall. Detta räknas ut till en kvotdel. Du får i alla fall dels rätt till din mammas arv vid den tidpunkten, samt rätten att ärva din pappas resterande tillgångar. Dock kan han ha sagt något annat i ett testamente, men då har du rätt till din s.k. laglott. Laglotten är hälften av det du har rätt till att ärva enligt lag, ÄB 7 kap. 1 §. Är du det enda barnet skulle du haft rätt till 100 % av arvet och då är laglotten alltså 50 %.

Kort om upprättandet av testamente och nödtestamente:

Din mammas önskan var att du och din pappa skulle dela på arvet, men detta skrevs aldrig ner som ett testamente. Följs inte formkraven för ett testamente är testamentet ogiltigt, ÄB 13 kap. 1 §. Formkraven är att testatorn ska ha fyllt 18 år (ÄB 9 kap. 1 §), att testamentet är skriftligt och att det finns minst två vittnen som skriver under och förstår att de bevittnar ett testamente (ÄB 10 kap. 1 §). Det finns även krav på vittnena i ÄB 10 kap. 4 §.

Det finns även något som heter nödtestamente som regleras i ÄB 10 kap. 3 §, som kan upprättas ifall testatorn är för sjuk eller befinner sig i en nödsituation så att denne inte kan upprätta ett vanligt testamente. Det ska finnas två vittnen och de ska närvara samtidigt som testatorn berättar om sin yttersta vilja muntligt. Testamentet blir ogiltigt tre månader efter att testatorn kan göra ett vanligt testamente. Det framgår inte ifall du, din gudmor och din pappa var i samma rum samtidigt då din mamma berättade om hur hon ville fördela arvet. Eftersom jag inte har de exakta förutsättningarna vågar jag inte uttala mig om det upprättats ett nödtestamente. Å ena sidan hade hon palliativ vård, å andra sidan sa hon sin vilja flera gånger. Det kan möjligtvis finnas något här som talar för att ett nödtestamente upprättats.

Hoppas att detta gav dig vägledning i din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo