Förälder som vid gemensam vårdnad motsätter sig att barnen åker kommunalt

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag har en fråga gällande vad som gäller när jag den andra föräldern har flyttat och motsätter sig att barnen börjar åka kommunalt till skolan ?Vi har delad vårdnad och det är endast jag som kör barnen (10mil om dagen) och det är endast jag som hämtar och lämnar barnen i hemmet och hon hänvisar att barnen är skrivna där och därför ska jag sköta transporterna även till hemmet .Barnen är 10 och 13 år och hon säger att barnen blir för trötta av att åka kommunalt och hon motsätter sig det som sagt .Kan jag få juridiska konsekvenser om jag ändå fullföljer beslutet att låta barnen åka kommunalt eller vad gäller ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Vid gemensam vårdnad ska vårdnadshavarna gemensamt besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta gäller däremot inte i frågor som rör barnets dagliga omsorg. Du bestämmer själv i vardagliga frågor som rör barnen när du har barnen hos dig på dina veckor/umgängesdagar, hur barnen ska resa till skolan är en sådan fråga där du kan bestämma ensam. Det finns således ingenting som hindrar barnen från att åka kommunalt till skolan när barnen ska vara hos dig, du kan inte få några påföljder så länge resvägen anpassas till barnens ålder. Barn på 10 och 13 år kan i normala fall åka kommunalt själva utan några problem.

Angående resorna mellan dig och mamman är är det den föräldern som barnet ska umgås med som även ska ansvara för resekostnaderna. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska boendeföräldern ta del av resekostnaderna om det är ett betydande avstånd, avståndet ska enligt praxis överstiga tio mil (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Exakt vem som ska skjutsa barnen får ni komma överens om själva, ni kan även vända er till domstol för att få det fastställt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1800)
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?
2021-10-08 Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

Alla besvarade frågor (96494)