Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar

2021-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Tre bröstarvingar finns. En är min son som har god man pga av en funkrionsvariation. Dom två andra har under en tid tagit ut pengar efter att en lägenhet sålts och den avlidne flyttat till annat boende. Enligt Dom har den avlidne deras far inte haft några tillgångar men efter att kollat konton har pengar getts till barnbarn och Dom två andra bröstarvingarna Nu vid dödsfallet finns inga tillgång ar kvar. Har man rätt att göra så?(Min son är halvbror tii Dom andra)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller arv är det främst ärvdabalken (ÄB) som kommer till användning. När det gäller det mer specifika området förskott på arv är det främst 6 kap. ÄB som tillämpas. Det är således även hit jag främst hänvisar mina svar nedan.

Presumtionen

Det finns en tydlig presumtion när det gäller förskott på arv. Denna stadgar att det som arvlåtaren (deras far) gett till sina bröstarvingar under sin livstid skall, om inget annat framgår av omständigheterna, anses utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Sådant som en bröstarvinge har fått som förskott på arv ska avräknas när arvet sedermera fördelas.

Här kan vi alltså konstatera att så länge inte något särskilt framgår av omständigheterna är de andra två bröstarvingarna är skyldiga att avräkna vad de fått under arvlåtarens livstid.

Återbetalning

I ditt fall finns det dock inga pengar kvar, vilket innebär att de två andra bröstarvingarna inte kan avräkna förskottet fullt ut mot sin arvslott. I ett sådant fall är de inte återbetalningsskyldiga (6 kap. 4 § ÄB).

Däremot, eftersom det inte finns några pengar kvar i dödsboet, har din sons laglott kränkts. Laglotten är hälften av det din son skulle erhållit om inga gåvor gjorts (7 kap. 1 § ÄB). I det fallet finns det en möjlighet att kräva återbetalning från de andra två bröstarvingarna. För detta krävs dock att din son kan bevisa att syftet med gåvorna till de två andra bröstarvingarna har varit att ordna med successionen, det vill säga att syftet ska ha varit att kringgå laglotten för din son (7 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattning

Mitt svar kan alltså sammanfattas på följande sätt: Gåvorna som getts till de två andra bröstarvingarna presumeras vara förskott på arv. Förskott på arv behöver endast återbetalas om syftet med gåvorna har varit att kringgå laglotten. Eftersom allt är borta kan det finnas grund för att påstå att syftet varit att ordna med just successionen, men det är svårt för mig att besvara med säkerhet utan att veta de närmare detaljerna i den specifika situationen.

Hursomhelst hoppas jag din fråga har blivit besvarad samt att din situation löser sig på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95801)