Finns det en civilkuragelag i Sverige?

2017-09-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
En person ligger livshotande skadad på marken och hittas av en förbipasserande. Den skadade personen ber den förbipasserande Om hjälp att ringa efter ambulans, men den förbipasserande gör inte detta och lämnar den skadade. Senare dör den skadade personen pga. förblödning. Kan den förbipasserande då misstänkas för vållande till annans död genom underlåtenhet? Såvitt jag har förstått det juridiska i Sverige är det väldigt sällan någon misstänks för underlåtenhet i att hjälpa någon som är skadad. Finns det några kända fall i Sverige som påminner om det jag beskrivit?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Det du beskriver tycker jag låter som en allmän civilkuragelag som vi i dagens Sverige inte har. Ett exempel på en sådan är den norska § 387 (Almindelig borgerlig straffelov av 22 mai 1902 nr.10) som lyder såhär:

§ 387

1st - Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre,1.efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller2.gjennem betimelig Anmeldelse for vedkommende Myndighed eller paa anden Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv.

2 st - Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.

Vi har i vissa delar av den svenska rättsordningen som påminner om det du skriver. Exempelvis är det brottsligt 6:2+3§§ Föräldrabalken att, den som har vårdnaden om ett barn, inte hjälper barnet ifall denne befinner sig i livshotande fara.

Vi har också en bestämmelse i trafikförordningen som lyder:

”trafikant som med eller utan skuld haft del i en trafikolycka skall stanna kvar på platsen” samt i ”mån av förmåga […]hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder”

vilken är inte direkt straffsanktionerad.

Ifall du är intresserad av anledningarna till varför vi inte i dagsläget har en civilkuragelag kan du läsa svaret av Farhad Niroumand här på Lawline [länk till svaret].

Jag hoppas att jag har gett dig ett svar på frågan och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?