Felaktig utbetalning, åtgärder samt verkningar

FRÅGA
Hej, i ett förvirrat och stressat tillstånd har jag swishat 6900:- till en P som skulle varit till en annan P, jag har för många P i mina kontakter. Jag har pratat med P som fått pengarna och han har lovat att betala tillbaka dem men han ligger på sjukhus och har sin swishtelefon på lagning, han använder en gammal mobil på sjukhuset. Jag har bett honom att göra en överföring och han har lovat det via sin bank Swedbank när han har möjlighet. Därför har vi saknat pengar att betala några fakturor, de blir betalda senast den 20/11 om inte jag får de saknade pengarna tidigare och kan betala tidigare. Berörda banker är informerade och min bank försöker hjälpa mig att ordna upp detta.Ovanstående är bakgrunden till att jag kontaktar er och undrar vad som kan göras och vad som gäller. Senaste dagarna har jag försökt nå P men får inget svar troligen pga "fel" telefonnummer. Han har använt en annan persons telefon när han ringt mig, om jag förstått det rätt.Vad kan man göra? Stämning? Om han har dött, är dödsboet ansvarigt för att betala tillbaka de 6900:- som behålts "olagligt". Swish och bankerna kan inte göra något säger de och bara beklagar. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt så undrar du vad som kan hända ifall P skulle gå bort, eller sluta svara.

Felaktig utbetalning (condictio indebiti)

Först och främst kan fastställas att det rör sig om en felaktig utbetalning där P utifrån informationen du givit är återbetalningsskyldig. Detta regleras inte av en specifik lagregel utan det följer av principen condictio indebiti som används rikligt i praxis. (Se t.ex. rättsfallet NJA 2016 s.1074). Huvudregeln är att en felaktigt utbetalning föranleder återbetalningsskyldighet för mottagaren. Det finns undantag till regeln där mottagaren haft befogad anledning att tro att hen hade rätt till de mottagna medlen, samt att mottagaren därefter måste ha inrättat sig efter betalningen (typiskt sett förbrukat medlen). Sedan görs en bedömningen utifrån en generell intresseavvägning (det kan ställas strängare krav på stora företag som mottagit felaktig utbetalning). I detta fall står det klart att P inte kan ha en befogad anledning att tro att han har rätt till den felaktiga utbetalningen.

Detta innebär att du har ett anspråk på de felaktigt utbetalda pengarna och P skall därför betala tillbaka pengarna. Att en person ligger på sjukhus innebär generellt sätt inte att räkningar inte behöver betalas. P kan genomföra betalningen genom fullmakt, god man eller i sista hand förvaltare ifall han själv skulle vara oförmögen att göra betalningen.

Tidpunkt för betalning

Exakta tidpunkten för betalningen är svår att säga då ni har bestämt att P ska betala så fort han har möjlighet till det. Det du kan göra är att försöka få kontakt med P och komma överens om en mer specifik dag.

Verkningar av att P ej skulle betala

Pengarna som P mottagit från den felaktiga utbetalningen är reserverade dig. Skulle P ändå spendera pengarna så att han ej kan göra återbetalningen skulle han kunna dömas för brott enligt 10 kap. 4§ Brottsbalken som kan leda till böter och fängelse. Se lagen här

Skulle P dröja med betalningen och inte betala enligt avtalad tid kan du alltid ta det vidare genom Kronofogdemyndigheten.

Dödsfall

När en person avlider övergår ansvaret för den avlidna personens tillgångar och skulder till dödsboet. Vid en eventuell bortgång kvarstår ditt anspråk, fast den gäller mot dödsboet. Din anspråk har företräde och ska betalas av dödsboet först innan det delas upp bland t.ex. eventuella arvingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Richard Fiskesund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (421)
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?

Alla besvarade frågor (97662)