FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/09/2021

Får en vårdnadshavare besluta om medicinändring för ett barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Vid dela vårdnad, får den ena vårdnadshavaren i samtycke med läkare ändra medicineringen för vårat gemensamma barn utan min vetskap / samtycke ?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregel:

Om ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa tillsammans besluta i frågor som rör barnet, se 6 kap. 13 § och 6 kap. 11 § föräldrabalken.

Undantag:

Ett undantag till denna bestämmelse finns i 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken. Där står det att en vårdnadshavare på egen hand får besluta om sådant som "inte utan olägenhet kan skjutas upp". Detta kräver att beslutet ej är "av ingripande betydelse för barnets framtid", och att den andra vårdnadshavaren av någon orsak är förhindrad till medverkan i beslutet.

Exempel: Beslut som relaterar till barnets sovtider, kost, kläder och aktiviteter kanske "inte utan olägenhet kan skjutas upp", men de klassas i normala fall inte heller som "beslut av ingripande betydelse". I dessa situationer kan undantaget mer enkelt göras gällande.

Din situation: Ett beslut om medicinering kan inte på samma sätt relateras till den vardagliga omsorgen - istället är det "av ingripande betydelse för barnets framtid". Den ena vårdnadshavaren får därför bara besluta om medicinändringar utan den andra vårdnadshavarens samtycke om barnets bästa "uppenbarligen kräver det". När ordet "uppenbarligen" används i lagtext, betyder det att stora krav ställs på den som vill åberopa undantaget.

Vad som händer om bara en vårdnadshavare samtycker till behandling:

Om bara en vårdnadshavare samtycker till en ingripande, behandlingsrelaterad åtgärd, måste Socialnämnden vara inblandad i prövningen om den får vidtas, se 6 kap. 13 a § föräldrabalken. Det räcker inte med att den ena vårdnadshavaren i samråd med en läkare kommer överens om något. Högsta Förvaltningsdomstolen har behandlat denna fråga och konstaterat att en socialnämnd enbart får medge läkemedelsbehandling utan bägge vårdnadshavarnas samtycke ifall en utredning styrker ett påtagligt och tydligt behov av medicinering hos barnet, se HFD 2015 ref. 5.

Sammanfattat svar på din fråga:

En överenskommelse mellan en läkare och ena vårdnadshavaren är inte tillräcklig i detta läge, om de inte lyckas styrka ett uppenbart behov av en medicinändring hos barnet. Om ett uppenbart behov styrks, ska detta redovisas innan beslutet verkställs.

Allra troligast i detta scenario är att ditt samtycke också krävs. Detta gäller så länge Socialnämnden inte beslutar något annat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati

Anahita HaratiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”