Får bostadsrättsföreningar utföra kamerabevakning i allmänna utrymmen?

2020-01-29 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej! Jag bor i en bostadsrättsförening där dom har övervakningskameror i cykelrummet i källaren samt att dom nu vill sätta in i soprummet. Hur ligger reglerna kring detta? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör kamerabevakning vilket aktualiserar reglerna i kamerabevakningslagen samt dataskyddsförordningens regelverk.

När krävs tillstånd för kamerabevakning?

Tillstånd till kamerabevakning krävs om bevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde, samt bedrivs av en myndighet eller någon annan vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av bl.a. lag (se 7 § kamerabevakningslagen). I det följande kommer jag att förklara vad "en plats dit allmänheten har tillträde", samt "allmänt intresse" egentligen innebär.

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09). För att besvara din fråga i detta avseende har allmänheten troligen tillträde till cykelrummet och soprummet, och det är därför en plats dit allmänheten har tillträde.

Uppgifter av allmänt intresse har i prop. 2017/18:231 ansetts bl.a. utgöra myndighetsutövning. Övervakning i butiker, köpcentrum och banklokaler är dock inte tillståndspliktigt då utförandet av uppgifter i dessa fall inte är av sådant allmänt intresse. Övervakning av ett cykelrum och ett soprum bör alltså inte utgöra ett utförande av uppgift av allmänt intresse.

Tillstånd till kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen krävs alltså inte för din bostadsrättsförening.

Vad säger dataskyddsförordningen?

En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 dataskyddsförordningen. I och med att förordningen blir aktuell i samband med kamerabevakning måste den som utför bevakningen bland annat ha ett berättigat intresse av att bevaka, som väger tyngre än den identifierbara personens integritetsintresse (artikel 6). Finns inte ett sådant starkt berättigat intresse, utgör kamerabevakningen en olaglig behandling. Avseende cykel- och soprummet i din bostadsrättsförening blir frågan därmed om bostadsrättsföreningens intresse av att utföra bevakning väger tyngre än de som kan uppehålla sig i dessa rum och därmed identifieras. En omständighet som talar för att bevakning i cykel- och soprum i större grad kan berättigas är att bevakning i sådana rum är mindre integritetskänslig än om bevakningen t.ex. sker vid en entré. Dock krävs ändå ett tungt intresse, som exempelvis kan grunda sig i att stölder har skett i cykelrummet eller att omfattande skadegörelse skett i soprummet.

Vidare måste den som bevakar bland annat tydligt informera om vem som bevakar, vilket syfte bevakningen har, och vart den som bevakas kan vända sig för ytterligare information och utkrävande av sina dataskyddsrättigheter (artikel 15). En tydlig markering av att bevakning görs fordras därför.

Sammanfattning

Trots att kravet på tillstånd enligt kamerabevakningslagen troligen inte blir aktuellt i din bostadsrättsförenings fall, måste hänsyn tas till reglerna i dataskyddsförordningen. Att kamerabevaka ett cykel- och soprum skulle kunna utgöra en laglig personuppgiftsbehandling om intresset att bevaka väger tyngre än de identifierade personernas integritetsintresse.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (191)
2020-09-28 Får man garanterat svar på en gratisfråga?
2020-09-27 Hur mycket skulder har jag på min hund som heter thia?
2020-09-27 Är det p skivan eller parkerings tiden ?
2020-09-18 Har ni möjlighet att besvara frågor utan att publicera svaret?

Alla besvarade frågor (84632)