Falsk tillvitelse i socialtjänsten

2020-11-30 i Påföljder
FRÅGA
Jag har fått en orosanmälan mot mig av mitt ex barn som är 23 år. Där han anklagar mig för att självmedicinera mig med starka preparat och köra påverkad och onykter med hans lilla halvsyster på 8 år och detta skulle jag gjort vid ett flertal tillfällen. Detta stämmer inte då jag varken dricker eller äter några starka preparat eller mediciner. Hans halvsyster bor med mig pga faderns alkohol problem och har endast dagumgänge med honom vissa dagar. Kan jag polisanmäla honom för falsk tillvitelse? och vad skulle det innebära för honom? Socialen la ner orosanmälan för de bedömde att det inte fanns någon risk för min dotter men jag känner mig kränkt och förolämpad och tänker att man inte ska kunna säga vad som helst till myndigheter utan påföljd. Eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet falsk tillvitelse regleras i brottsbalken 15 kap. 7 § enligt följande. "Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader." Socialen utgör annan myndighet, varför brottets rekvisit är uppfyllda. Beakta dock att det inte räcker med att du faktiskt inte gjort dessa saker, en åklagare måste också lyckas styrka bortom rimligt tvivel att det inte har hänt för att din son ska tilldömas straffansvar.

Konsekvensen för din son beror till stor del på hans bakgrund av att ha begått andra brott, men skulle med största sannolikhet bestämmas till böter. Om påföljden bestämms till just böter kommer han att finnas i belastningsregistret i fem år enligt lagen om belastningsregister 17 §, p. 5. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?