Få betalt från en person som vägrar betala

Hej ! Sålde en hund åt en bekants vän . Hunden va 2 år och blind på ett öga , vilket jag talade om . För övrigt visste jag inte så mycket om hunden . Hunden bodde hos mig och min hund i några veckor och det funkade kanon . Men jag ville inte ha 2 hundar . Hon / de som köpte honom kom och hälsade på och de fann varann direkt , så de fick köpa honom , trots att det va flera intresserade . Hon ville jag skulle kolla med ägaren om försäkring och vaccinationer . Vilket jag gjorde . Men fick inget svar från ägaren , då anledningen till att hunden skulle säljas va pga skilsmässa . Då hon blev lämnad med två små barn , blev det för mycket för henne och valde att sälja hunden. Hon pluggade åxå , så ekonomin funkade inte att ha hund . Priset var 1500:-. Då de nya ägarna var bekanta för mig , fick de ta honom med sig dagen efter. Betalning skulle göras via swish till mig . Jag betalade till ägaren då jag litade på köparen . Köparen frågade igen om jag hade fått nåt svar fr ägaren , men det fick jag inte . Visste att hon mådde dåligt och det sa jag till köparna. Några pengar fick jag inte . Sen blev jag sjuk i cancer och hade ingen ork att ta tag i det . Men skickade meddelande till köparen ang betalning 6 mån efter köpet. Men då ville hon inte betala , då hon fått lägga pengar på trimning - klipp och pälsvård , då han va tovig i pälsen . Men det såg de ju när de kom för att träffa hunden . De hade även fått gå till vet. pga analsäcksinfl. Vilket många hundar får . Hur får jag betalt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ja, det finns faktiskt flera tillvägagångsätt att få betalt. Eftersom din fråga berör just betalningsdelen kommer jag att redovisa de olika tillvägagångsätt som finns att få betalt och inte beröra huruvida köpet är giltigt eller inte.

De relevanta lagar som blir tillämpliga i ditt fall är inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt rättegångsbalken.

Steg 1.

Vi kan börja med den första. Inkassoföretag är privata företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner. De driver alltså in skulder för annans räkning. Om gäldenären (den som är skyldig pengar) är betalar via inkassokravet kommer inkassoföretaget att skicka vidare ärendet till kronofogdemyndigheten. Fördelen med inkassoföretag är att de räknar ut dröjsmålsräntan och hanterar det administrativa mot betalning utan att du själv behöver ha koll på det. Detta regleras i inkassolagen. Enligt 1 § i inkassolagen står det "med inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso"

Steg 2.

Som ett andra alternativ kan du som privatperson vända dig direkt till kronofogdemyndigheten (KFM) och begära betalningsföreläggande i enlighet med lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Effekten av sådan åtgärd är ett yrkande om att någon ska åläggas att fullgöra en förpliktelse som är förfallen till betalning, 2 § BfL. Om KFM tar upp ansökningen kommer svaranden (gäldenären) att föreläggas att yttra sig (bestrida/acceptera), 25 § BfL. Om gäldenären bestrider betalningsföreläggandet inom tidsramen (inte senare än två veckor) kommer ärendet att hänskjutas till tingsrätten som ett tvistemål, 33 § BfL. Om svaranden (gäldenären) inte bestrider betalningsföreläggande i rätt tid kommer KFM att meddela ett utslag, som medför att KFM utmäter gäldenärens egendom i enlighet med utsökningsbalken.

Steg 3.

Det tredje alternativet är att stämma gäldenären direkt i rättegång. Detta sker genom att skicka in en ansökan till tingsrätten (Stockholms tingsrätt om du exempelvis bor i Stockholm), RB 10:1. Du kan antingen driva en fastställelse- eller fullgörelsetalan, RB 13:1-2. En fastställelsetalan är en sådan där tingsrätten fastslår att en skuld föreligger. En fullgörelsetalan förutsätter att en skuld föreligger och att skulden ska betalas. I ditt fall är det fråga om en fastställelsetalan eftersom motparten verkar motsätta sig att en skuld ens föreligger av olika skäl. Du kan därför ange att det är fråga om en fastställelsetalan i ansökan.

Vad du borde göra

Du borde följa de stegen i den ordning de är skrivna eftersom i första steget är det fråga om en påminnelse. En påminnelse kostar mindre och är mindre allvarlig i förhållande till steg 2 och 3. Funkar inte det kommer processen att leda till steg 2 och kanske steg 3 beroende på hur gäldenären svarar på betalningsföreläggandet i steg 2.

Ansökan och priser för att betalningsföreläggande hittar du i Kronofogdemyndighetens hemsida - https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Blanketten för stämning till tingsrätten hittar du i domstolens hemsida - https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/tvist/

Mvh,

André TitoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”