Ett särkullbarns rätt till arv

2020-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min fråga gäller arvskifte med särkullbarn som väljer att ta ut sin laglott efter sin förälders bortgång. De gemensamma barnens andra förälder lever fortfarande. I dödsboet finns en bostadsrättslägenhet och en kolonistuga.Så till min fråga:Ska särkullbarnets laglott beräknas på det uppskattade värdet av lägenheten och kolonistugan eller beräknas på den uppskattade vinsten efter skatt som blir om lgh/stuga skulle säljas till det värderade priset?Med vänlig hälsning,Roger Larsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrättsliga frågor regleras i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Till en början kan konstateras att om inte ett testamente har upprättats så har särkullbarnet rätt till sin arvslott. Med arvslott menas den del som bröstarvingen har rätt till att ärva. Laglotten är däremot hälften av arvslotten. Rätten till laglott aktualiseras först om den avlidne, dvs. arvlåtaren har i sitt testamente lämnat en bröstarvinge utan arv eller värdet av bröstarvingens andel understiger laglotten. Med en bröstarvinge menas den avlidnes barn, vilket innebär att ett särkullbarn har samma rätt till arv som de andra bröstarvingarna (ÄB 2 kap. 1 §).

Beräkning av kvarlåtenskapens värde

Vid beräkning av kvarlåtenskapens värde ska det uppskattade värdet vara så nära det nuvarande marknadsvärdet som möjligt. Innan ett särkullbarn kan få sin arvslott så ska en bodelning mellan den avlidne och efterlevande maken ske. Efter att en bodelning har skett och egendomen fördelats mellan makarna kommer den resterande kvarlåtenskapen att fördelas mellan bröstarvingarna (ÄB 2 kap. 1 §). Den resterande kvarlåtenskapen är det som den avlidne har fått genom bodelning samt enskild egendom som undantas från en bodelning (ÄktB 7 kap. 2 §). Detta ska alltså fördelas mellan bröstarvingarna. Den efterlevande och avlidna makens gemensamma barn har efterarvsrätt och kommer således att ärva efter att den efterlevande maken har avlidit (ÄB 3 kap. 1 §).

Sammanfattning

Man utgår således från marknadsvärdet vid fördelningsdagen, vilket alltså innebär att egendomens nuvarande uppskattade värde beaktas vid fördelningen av arvet.

Linus Långbacka
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3574)
2021-01-26 Vem betalar kostnaderna för en hund efter skilsmässa?
2021-01-26 Om jag säljer enskild egendom, är pengarna som försäljningen genererar också enskild egendom?
2021-01-26 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88513)