Efterlevande makas arvsrätt i förhållande till särkullbarns arvsrätt

FRÅGA
Min och min systers pappa har gift om sig med en kvinna, dom har varit gifta i 20+ år. Dom har ing gemensamma barn och hon har inga barn sen tidigare. Min pappa köpte sin lägenhet innan dom träffades men dom har bott där sen dom gifte sig. Det finns inget testamente vad jag vet om detta. OM våran pappa hade gått bort först vad händer? Och när hon sen går bort vad händer med hennes "del"? Får vi den? Eller hennes familj(syskon, syskonbarn)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad skulle ske vid din pappas bortgång?

Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar.

Utifrån frågan verkar er pappas lägenhet vara giftorättsgods så värdet av den ska delas lika mellan makarna på det sätt som har beskrivits ovan. Det är därför svårt för mig att avgöra hur tillgångarna ska fördelas rent praktiskt. Det som går att säga är att din pappa ska ha hälften av värdet på alla makarnas gemensamma tillgångar som är giftorättsgods.

Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn (barn som inte är gemensamma inom äktenskapet) har rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att du och din syster skulle ärva er pappas kvarlåtenskap direkt vid din pappas bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Det betyder att du och din syster redan fått er andel av er pappas kvarlåtenskap vilket betyder ni inte kommer ärva något vid er pappas frus bortgång.

Vad händer med er pappas frus kvarlåtenskap vid hennes bortgång?

Din pappas frus arv ska fördelas efter den legala arvsordningen. Utifrån den legala arvsordningen ska i första hand hennes barn och barnbarn ärva hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Utifrån frågan tolkar jag det dock som att hon inte har några barn eller barnbarn och i så fall går man vidare till den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om din fars frus föräldrar är avlidna ska i första hand hennes syskon ärva henne (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om de är avlidna kan deras barn ta syskonen plats (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). I ditt fall betyder det att ifall din pappas frus syskon också är avlidna kan hennes syskonbarn ta deras föräldrars platser i arvsordningen. Hennes kvarlåtenskapen ska slutligen delas lika mellan de existerande arvingarna.

Om ingen av hennes arvingar är i livet kan du och din syster som är era pappas arvingar även ärva hans fru (3 kap. 8 § första stycket ÄB).

Sammanfattning

Alltså för att besvara dina frågor. Du och din syster kommer ärva er pappas kvarlåtenskap eftersom särkullbarns arvsrätt går före efterlevande maka. Det är dock svårt att avgöra ifall ni kommer ärva lägenheten då det är ett beslut som beror på värdet av fastigheten och det sammanlagda värdet av din pappas och hans frus giftorättsgods. Dessutom är det upp till er pappas fru att bestämma om hon till exempel vill sälja lägenheten för att kunna betala ut era arvslotter.

Angående din pappas frus kvarlåtenskap ska det först och främst fördelas mellan hennes arvingar. Om hon inte har några levande arvingar ska din pappas arvingar även ärva hennes kvarlåtenskap (3 kap. 8 § första stycket ÄB). Dock förstod jag det från frågan som att hennes syskon och syskonbarn fortfarande lever så i nuläget borde de ärva före dig och din syster.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97608)