Efterarv till den först avlidne makens syskon

Har en äldre farbror i livet. Hans fru o dotter är döda. Det finns inga barnbarn. Såväl föräldrar som syskon är döda. Kvar finns fem syskonbarn. På avlida hustruns sida finns en syster kvar i livet och ev syskonbarn. Inga testamenten finns. Fråga : Om min farbror går bort, ärver hans sida hela kvarlåtenskapen (syskonbarnen), eller ska avlidna hustruns sida ha hälften? Kan han via testamente styra hela kvarlåtenskapen till alla eller vissa av sina syskonbarn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De släktingar som kan ärva efter en avliden person är enligt 2 kap. ärvdabalken: barn, barnbarn (även barnbarnsbarn osv.), föräldrar, syskon, syskonbarn, halvsyskon, halvsyskons barn, far- eller morföräldrar. 

3 kap. ärvdabalken reglerar makes arv och arv efter efterlevande make. I 3 kap. 2 § ärvdabalken stadgas att vid den efterlevande makens död ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla vissa arvingar efter den först avlidne maken. Syskon till den först avlidne maken räknas upp i paragrafen, den avlidna hustruns syster ska alltså ha hälften. Efterarvingar har rätt till sin arvslott enligt lag och detta är inget som går att testamentera bort.

Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning