Efterarv till den först avlidne makens syskon

2014-12-12 i Testamente
FRÅGA
Har en äldre farbror i livet. Hans fru o dotter är döda. Det finns inga barnbarn. Såväl föräldrar som syskon är döda. Kvar finns fem syskonbarn. På avlida hustruns sida finns en syster kvar i livet och ev syskonbarn. Inga testamenten finns. Fråga : Om min farbror går bort, ärver hans sida hela kvarlåtenskapen (syskonbarnen), eller ska avlidna hustruns sida ha hälften? Kan han via testamente styra hela kvarlåtenskapen till alla eller vissa av sina syskonbarn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De släktingar som kan ärva efter en avliden person är enligt 2 kap. ärvdabalken: barn, barnbarn (även barnbarnsbarn osv.), föräldrar, syskon, syskonbarn, halvsyskon, halvsyskons barn, far- eller morföräldrar. 

3 kap. ärvdabalken reglerar makes arv och arv efter efterlevande make. I 3 kap. 2 § ärvdabalken stadgas att vid den efterlevande makens död ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla vissa arvingar efter den först avlidne maken. Syskon till den först avlidne maken räknas upp i paragrafen, den avlidna hustruns syster ska alltså ha hälften. Efterarvingar har rätt till sin arvslott enligt lag och detta är inget som går att testamentera bort.

Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81824)