Diverse frågor som föranleds av en skilsmässa

2017-11-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Har ansökt om skilsmässa och och flyttat ut från min fru som jag var gift med i tre månader. Vi hade äktenskaps förord där vi valde den varianten att inget varken innan efter eller under äktenskapet skulle vara gemensamt. Hon har varit sjukskriven sen början av vårt förhållande, å jag har försörjt henne å hennes två barn med de som behövs utöver hennes sjukpenning.. har också givit henne 40tkr i början av hennes sjukskrivning i mars i år för att hon skulle ha pengar så hon klarar sig. Jag flyttade in till henne å då hon hade ett komplett hem så lämnades de mesta av mitt bort till en vän till henne å till tippen å jag tog bara med mig några saker.. när vi gifte oss så fick vi ca 33tkr som vi oturligt nog valde å lägga in på hennes konto, sen köpte vi möbler å heminredning för de mesta av pengarna, bla till barnen å en säng till oss för ca16tkr å resten använde hon upp till vad jag inte vet.. nu när vi skiljde oss å jag flyttade ut mer eller mindre samtidigt som papprena skickades in så fick jag inte ta med nått annat än de jag kommit med. Då mitt i månaden hade jag även betalt hyra för hela månaden givit henne 1500kr och betalt allt till ett av hennes barns födelsedagsfirande å precis storhandlat hem mat till hushållet. Nu påstår hon att jag ska betala ännu mer åt henne för jag har försörjningsplikt till henne för vi varit gifta å till skilsmässan gått igenom. Dessutom vill hon inte ha bodelningsman å vägrar ge mig nånting förän jag dragit tillbaka ansökan om de? Hur göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver föranleder en rad olika rättsliga bedömningar. Jag ska därför redogöra för vad som är bra att veta samt ge dig tips på hur du bör agera. Regler av intresse finns främst i äktenskapsbalken (hädanefter förkortad ÄktB) men även i viss annan lagstiftning.

Frågor kring skilsmässan

Du beskriver att du har ansökt om skilsmässa. Du beskriver att din fru har barn som bor hos sig. Om det är så att hon har vårdnad om något av dessa barnen och de är under 16 år, måste skilsmässan föregås av en betänketid på 6 månader (5 kap 1 § ÄktB). Jag utgår från att så är fallet. Tingsrätten kommer då meddela betänketid. När denna har löpt ut, måste du på nytt ansöka om skilsmässa. Gör du inte detta, kommer äktenskapet bestå (5 kap 3 § ÄktB). Mitt första tips är därför att du håller koll på betänketiden och på nytt ansöker om äktenskapsskillnad när denna löpt ut.

Bodelning

Som huvudregel gäller att en bodelning ska ske då ett äktenskap upphör genom skilsmässa (9 kap 1 § ÄktB). En bodelning innebär att man delar upp giftorättsgodset mellan makarna (10 kap 1 § ÄktB). Allt som en make äger är giftorättsgods, om den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom är enskild om detta t.ex. kommit överens om i ett äktenskapsförord (7 kap 2 § ÄktB). Du beskriver att ni har skrivit ett äktenskapsförord. Jag utgår från att detta har registrerats hos Skatteverket (jfr 7 kap 3 § ÄktB). Du beskriver att ni har valt modellen att inget ska vara gemensamt enligt äktenskapsförordet. Jag utgår från att ni därför i äktenskapsförordet har skrivit att allt som vardera make äger ska vara enskild egendom. Om så är fallet, finns inget giftorättsgods att dela upp vid en bodelning. En bodelning behöver då inte ske (9 kap 1 § ÄktB). Vill ni göra en bodelning, kan ni dock alltid göra det. Du har alltid rätt att ansöka om en bodelningsman (17 kap 1 § ÄktB) oavsett vad din fru tycker om saken.

Vad händer med den gemensamma egendomen?

Det är ett vanligt missförstånd vid skilsmässor att ett äktenskap innebär att man äger allting tillsammans. Detta stämmer inte, utan varje make råder över sina egna tillgångar och svarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). Allt du ägde innan äktenskapet eller får äganderätt till under äktenskapet är således din egendom och inte din frus. När makar sedan skiljer sig, ska dock alla tillgångar delas mellan makarna, förutsatt att egendomen är giftorättsgods. Jag har ovan kommit fram till ni inte har något giftorättsgods utan att allt det du äger och det din fru äger är enskild egendom. Någon delning av detta behöver således inte ske vid skilsmässan utan du och din fru kan ta det var och en av er äger och sedan är det klart. Du beskriver dock också att ni äger saker gemensamt. Du beskriver t.e.x. att ni fick pengar tillsammans vid bröllopet som ni sedan har använt till möbler och dylikt. Dessa tillgångar äger ni tillsammans. Som huvudregel gäller då att ni äger tillgångarna med hälften var (se 1 § samäganderättslagen). Detta samägande kommer inte upphöra genom skilsmässan utan ni måste komma överens om hur ni ska göra med tillgångarna. Ni kan t.ex. välja att sälja egendomen och dela lika på pengarna, alternativt att en av er behåller egendomen och "köper ut" den andra till ett belopp som motsvarar halva tillgångens värde. För det fall ni inte kan komma överens om vad som ska ske med den samägda egendomen, kan någon av er ansöka hos tingsrätten om att antingen få en god man förordnad som får sköta det hela eller att egendomen ska säljas på exekutiv auktion. Detta kommer ni dock förlora på varför jag starkt rekommenderar er att försöka komma överens om vad som ska ske med den egendom ni har köpt tillsammans och därmed äger tillsammans. Om ni väljer att göra en bodelning och ansöker om en bodelningsman kan denna hjälpa er i frågan.

Underhåll

Du beskriver att din fru vill ha underhåll från dig. Regler om underhåll finns i 6 kap ÄktB. Huvudregeln är att makarna tillsammans, efter sin förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för makarnas gemensamma och personliga behov (6 kap 1 § ÄktB). Om den ena maken för sina personliga behov eller för familjens underhålls behöver mer pengar, ska den andra maken skjuta till dessa pengar. Det är omöjligt för mig att svara på huruvida din fru har rätt till mer än underhåll än vad du redan ger henne, eftersom en sådan utredning behöver mycket material som grund. Jag ska därför endast göra några allmänna påpekanden. Tingsrätten kan ålägga dig att betala underhållsbidrag till din fru. Detta förutsätter att din fru antingen stämmer dig vid domstol eller tar upp frågan inom ramen för er ansökan om äktenskapsskillnad samt att reglerna i ÄktB ger henne rätt till underhållsbidrag. Du är endast skyldig att betala underhållsbidrag tills dess att ni skiljt er, d.v.s. när betänketiden löper ut kommer du inte vara underhållsskyldig längre (6 kap 7 § ÄktB). Du kan bli skyldig att utge retroaktivt underhållsbidrag (6 kap 9 § ÄktB). Mitt tips till dig i den här situationen är att fundera på vad du vill uppnå. Om du känner att det din fru vill ha av dig i underhåll är värt att strida för, kan du helt enkelt låta bli att betala några pengar, varefter det blir upp till henne föra processen i domstolen. Om du inte känner att du vill göra detta, finns det inget som hindrar att ni tillsammans försöker lösa frågan.

Sammanfattning

Jag har således konstaterat att det kommer att löpa betänketid i sex månader innan skilsmässa kan ske. Jag har även konstaterat att ni inte behöver göra en bodelning. Om du vill göra en sådan och dessutom vill ha en bodelningsförättare, står det dig fritt att ansöka om en sådan. Din fru kan inte hindra dig från att ansöka om bodelningsförättare (17 kap 1 § ÄktB). Jag har vidare beskrivit hur jag tycker att ni bör gå tillväga med den egendom som ni äger gemensamt, d.v.s. främst sängen. Ni bör försöka komma överens om hur ni ska göra med denna och lösa så att den ena av er köper ut den andra. Jag har vidare beskrivit något kring underhållsbidraget. Med tanke på den utredning som krävs för att utreda huruvida din fru har rätt till underhållsbidrag har jag i det avseendet lämnat vissa allmänna redogörelser. Det viktiga i det sammanhanget är att det främst är din fru som får driva det ärendet om du inte vill ge ut bidrag. Hon måste då kräva bidraget genom domstolen. Om det är så att din fru har något hos sig som du äger men vägrar ge till dig (t.ex. dina kläder eller andra saker som tillhör dig) kan du ansöka hos Kronofogden om handräckning. Jag kommer att ringa dig imorgon (28 november) klockan 19:00 för din telefonuppföljning. Passar inte denna tid är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96515)