Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom

2021-06-16 i Barnrätt
FRÅGA
Min föredetta har ensam vårdnad på våran son men i domstol bestämdes att jag ska ha umgänge med min son varannan helg och varannan högtid. Nu är det 2,5 år sen hon slutade lämna honom här. Nu är pojken så stor (11år) så han har själv uppsökt mig men varenda gång han gör det får han skäll av sin mamma. När hon vägrar lämna honom trots umgängesrätt i domstol. Är jag berättigad skadestånd från henne? En vän sa det så jag vill gärna veta om detta stämmer. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Regler om verkställighet av beslut
Om boendeföräldern inte rättar sig efter en dom om umgänge kan den andra föräldern ansöka om verkställighet hos domstolen (21:1 FB). Då har domstolen möjlighet att förplikta boendeföräldern att följa domen och i samband med det kan rätten förelägga vite eller besluta om hämtning av barnet med hjälp av polisen (21:3 FB). Innan rätten beslutar om verkställighet kan den också ge t.ex. socialnämnden i uppdrag att verka för att boendeföräldern rättar sig efter domen på frivillig väg (21:2 FB).

När domstolen beslutar om verkställighet ska barnets bästa vara avgörande. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Domstolen kan alltså vägra verkställighet om umgänget är oförenligt med barnets bästa (21:6 FB). Om inga nya omständigheter har förekommit sedan beslutet om umgänge brukar det dock inte finnas några hinder mot att verkställa beslutet.

När betalningsskyldighet inträder
Som nämnt ovan kan betalningsskyldighet inträda för boendeföräldern om domstolen har förelagt vite i samband med ett verkställighetsbeslut. Vitet används då som påtryckningsmedel för att personen ska rätta sig efter beslutet. Ett eventuellt vite tillfaller dock inte motparten, utan staten.

Sammanfattning
Eftersom boendeföräldern inte följer rättens dom har du möjlighet att begära verkställighet av domen. Om rätten beslutar om verkställighet kan den även förlägga vite och om boendeföräldern fortfarande inte rättar sig kan denne i sådant fall bli betalningsskyldig.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94160)