FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/03/2016

Boende och umgänge med barn

Hej, jag och min sambo separerade för ca 6månader sedan och vi har en son som är 3år som vi har delad vårdnad om. Från det att vi separerade har vi delat upp dagarna, vi har honom alltså inte varannan vecka för min sambo hade läst om att det inte är bra för ett barn under 3 år att vara en hel vecka ifrån den andra föräldern. Han har nu fyllt tre år och jag känner att det är lite "hattigt med dagarna, ena veckan har man honom tre dagar i streck och sedan helgen, nästa vecka två dagar och den andra har helgen. Det är väldigt osammanhängande och blir svårt att planera. Våran son har tagit allt väldigt bra och trivs hos oss båda och har aldrig protesterat mot att vara hos den ena eller den andra vilket är väldigt skönt.

Men jag skulle nu vilja ändra så det blir varannan vecka och mer sammanhängande men det vill inte hans mamma, hur ska man göra och vad är det som gäller? Min nästa fråga är om umgänge, om jag t.ex. skulle träffa någon och efter ett tag tycker att det är lämpligt att min son och hon träffas, har min f.d. sambo något att säga till om där? att hon kan säga att dom inte får träffas?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalkens 6 kap (1949:381).

Barnets boende
Eftersom att du och din f.d. sambo har delad vårdnad om barnet, så har ni i första hand rätt att tillsammans avtala om var barnet ska bo enligt Föräldrabalken 6 kap 14 a § 2st. För att ett sådant avtal ska vara rättsligt giltigt krävs att det är skriftligt och att det godkänns av Socialnämnden. Jag tolkar det dock som att du och din f.d. sambo inte kommer överens i frågan om barnets boende. I sådana fall kan du eller din f.d. sambo, eller båda två vända er till en domstol och be dem att ta upp frågan där. Domstolen kan då i första hand anordna samarbetssamtal genom Socialnämnden enligt Föräldrabalken 6 kap 18§. Där kan du och din f.d. sambo få hjälp att komma överens om frågan. Ni har dock ingen skyldighet att delta i dessa samtal.
Om ni inte vill delta i samarbetssamtal eller om ni inte lyckas komma överens om frågan med hjälp av dessa samtal, så kan domstolen istället utse en medlare som ska hjälpa er att komma överens (enligt Föräldrabalken 6 kap 18 a §). I detta skede kan medlaren t.ex. be er att prova på en viss typ av boendeform under en bestämd tid och se hur det fungerar.
Om ni även efter detta inte lyckas komma överens om boendet, så kommer domstolen fatta beslut på egen hand enligt Föräldrabalken 14 a § 1st. I ett sådant beslut kommer domstolen ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Om domstolen anser att ett växelvis boende i form av t.ex. varannan vecka, är bäst för barnet, så kommer domstolen meddela ett sådant beslut. Detta kräver dock att du och din f.d. sambo har en bra samarbetsförmåga och att ni bor förhållandevis nära varandra. Domstolen kommer att utgå från barnets behov i första hand, vilket kan innebära att du och din f.d. sambo får anpassa er och vara flexibla när det gäller var barnet ska bo.

Om ni vill läsa mer om hur man gör för att domstolen ska ta upp en fråga om boende och om hur det går till när domstolen beslutar om detta, kan ni göra det här: www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/

Umgänge
Din f.d. sambo har, med stöd av lagen, ingen rätt att hindra ert barns umgänge med din ev. nya partner. Däremot ska man alltid utgå från barnets bästa i sådana här frågor. Din f.d. sambo har ingen rätt att ändra ert barns umgänge med andra personer, men om barnet i extrema fall skulle fara illa i relationen med din nya partner, så kan det finnas anledning för din f.d. sambo att väcka talan om ändring av vårdnad om hon anser att ni inte kan samarbeta rörande frågor som rör ert barn (enligt Föräldrabalken 6 kap 5 §1st). Även här ska domstolen besluta efter vad som är bäst för ert barn.

Avslutningsvis, det bästa i sådana här situationer om både boende och umgänge är att du och din f.d. sambo försöker hitta en lösning tillsammans och då slipper att ta frågan till domstol.

Om ni vill ha mer hjälp i frågan rekommenderar jag er att boka tid för rådgivning hos Familjens Jurist. Det kan ni göra här: lawline.se/boka

Hoppas att det här besvarar din fråga.

Med vänlig hälsning,


Louise SundströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?