Bodelning vid makes död

2015-12-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vi lever som gifta med 2 gemensamma barn och ett särkullsbarn (makens) som aldrig bott eller levt med oss. Vi bor i gemensamt köpt villa. Vad händer om ex. min make går bort? Kommer jag bli tvungen att lösa ut särkullsbarnets del i huset?Jag (vi) fick en summa pengar av mina föräldrar som ett "tidigt" arv, vad händer om min make går bort och de pengarna sitter på vårt gemensamma konto?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är tillämplig lag äktenskapsbalken (här) och ärvdabalken (här).

Vad som händer när din make går bort är att ditt äktenskap med honom upplöses, detta följer av äktenskapsbalken 1 kap. 5 § (här). Vad som händer vid upplösning är att en bodelning mellan makar görs och, i ditt fall, om villan är en gemensamt köpt villa, dvs. giftorättsgods i lagens mening, kommer villan att gå igenom en bodelning för dess värde mellan dig och din make, se äktenskapsbalken 9 kap. 1 § (här) och 10 kap. 1 § (här). Bodelningen innebär, kort sagt, att all egendom som är din och din makes gemensamma egendom delas lika mellan er.

När din make dör kommer hans "kvarlåtenskap", dvs. det han lämnar efter sig, att tillfalla hans arvingar, i första hand bröstarvingar som är "direkta avkomlingar" till din make. I ditt fall blir det era gemensamma barn och hans särkullbarn. Regeln om särkullbarn är att ett sådant barn har rätten att direkt få ut sin del av arvet från en avliden förälder, till skillnad från samkullbarn (gemensamma barn), se ärvdabalken 3 kap. 1 § (här).

När det kommer till "det tidiga arvet" du fått av dina föräldrar har pengarna, av dina givna uppgifter, förts in i din och din makes gemensamma konto. I detta fall är det avgörande för om den summa pengar du har fått av dina föräldrar inte har "sammanblandats" med den övriga pengamängden som finns i din och din makes gemensamma konto. För att pengarna fortfarande ska vara dina gäller det att du fortfarande kan "särskilja" denna mängd pengar för att den summan ska anses vara din. Här finns ett vägledande rättsfall, NJA 1992 s. 773 (här) som berör sammanblandning i ett gemensamt konto för makar.

I målet var det viktigt att makarna genom bokföring eller liknande hållit de skilda medelsslagen isär. I den mån detta inte gjorts ansågs den enskilda egendom som lagts in i det gemensamma kontot ha förlorat sin karaktär som enskild egendom och blivit till gemensam gods (giftorättsgods). Pengarna kunde därmed ingå i en bodelning vid äktenskapsskillnad.

Risken för dig är därmed att, om din make går bort, att en bodelning av den summan pengar som finns i det gemensamma kontot kan komma att gå igenom en bodelning på grund av att äktenskapet upplöses.

Mitt råd till dig, när det kommer till villan är att du och din make ingår ett äktenskapsförord där ni överför äganderätten av villan från giftorättsgods till enskild egendom, och att äganderätten faller till dig. Detta förutsätter dock din makes godkännande och i annat fall kan villan komma att ingå i bodelningen vid din makes död. För pengarna som du fått av dina föräldrar är det viktigt att du på något sätt skriftligen kan visa att pengarna fortsatt utgör din enskilda egendom. Risken är annars att en sammanblandning har gjorts och att pengarna förlorar sin karaktär som enskild egendom.

Hoppas detta ger ett svar på din/dina fråga/frågor! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (951)
2020-09-17 Hur mycket får jag vid äktenskapsskillnad?
2020-09-16 Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?
2020-09-16 Ska vår skilsmässa föregås av betänketid?
2020-09-15 Betänketid vid skilsmässa med barn från tidigare förhållanden

Alla besvarade frågor (84107)