Bodelning och Arvsskifte vid makes död

FRÅGA
Hej,Våra föräldrar har två gemensamma barn och vår pappa har dessutom två barn från ett tidigare äktenskap. Vår mamma gick nyligen bort. Våra föräldrar som var gifta hade äktenskapsförrord innebärande att all egendom är enskild. Vår mamma har upprättat testamente med innebörden att hennes barn ärver allt. Dock hade mamma och pappa en hel del egendom som var eller får anses vara samägd (ex en fastighet och diverse konst och lösöre). Mina frågor är därför: trots att all egendom är enskild, skall bodelning ändå upprättas för att fördela vem som äger vad av den samägda egendomen (ex vem som har rätt till vilken tavla osv)? Är min pappa dödsbodelägare i bouppteckningen? vidare, finns det något sätt varpå vi kan skifta viss specifik egendom som är samägd (särskilda tavlor etc) trots att pappa fortfarande lever och det finns särkullbarn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 23kap. 1§ 2st. Ärvdabalken ska en bodelning med anledning av en makes död ske enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. I 9kap. 1§ 1st. Äktenskapsbalken stadgas i första meningen att bodelning ska ske, i andra meningen stadgas dock att bodelningen ej behöver ske om det endast rör sig om enskild egendom och om ingen av makarna begär att överta bostad eller bohag från den andre maken. För att förtydliga är den andra meningen inget förbud mot att bodelning sker. Därmed kan bodelning ske trots att det som i ert fall endast rör sig om enskild egendom men som nämnt behöver det ej ske.

Vidare är din pappa enligt 18 kap. 1§ 1st. Ärvdabalken dödsbodelägare i bouppteckningen eftersom han är efterlevande make till din mamma.

Den avlidne maken representeras av dödsboet, därmed är det dödsboet som avgör vilken egendom som ska överföras till den efterlevande maken. Det är alltså ni som ingår i dödsboet som tillsammans bestämmer hur egendomen ska skiftas. Kan man som dödsbodelägare inte enas om egendomens fördelning finns möjligheten att enligt 23kap. 5§ Ärvdabalken utse en skiftesman.

Sammanfattningsvis går det alltså att upprätta en bodelning men det är inte nödvändigt eftersom det endast rör sig om enskild egendom. Din pappa är dödsbodelägare i bouppteckningen. Dessutom är det ni som dödsbodelägare som förrättar arvsskiftet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?