FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/10/2020

Blir jag av med körkortet om jag kört 70 km/h på en 50-väg? Vem skickas ordningsboten till?

Hej!

Jag har just nu prövotid på mitt körkort och blev fotad av en fartkamera då jag körde 70 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Är det sannolikt att jag får behålla körkortet? Jag har inte begått något trafikbrott tidigare, ifall det är relevant.

Min pappa står som ägare av bilen, han och jag bor på samma adress. Skickas ordningsboten direkt till min pappa, eller utreder polisen att det är jag på bilden och skickar ordningsbot (och eventuellt besked om återkallat körkort) direkt till mig?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du har 2 frågor; För det första om du blir av med körkortet på grund av din hastighetsöverträdelse och för det andra vem ordningsboten skickas till, föraren (du) eller ägaren (din pappa). Jag kommer dela upp mitt svar utifrån dessa frågor och besvara dem därefter.

Tillämplig lag i din situation är körkortslagen (KörkL).

Är det sannolikt att jag får behålla körkortet?

Först och främst, prövotid har ingen roll i bedömningen av brottet. D.v.s faktumet att du har prövotid innebär inte att straffet bedöms hårdare. Utan prövotid innebär att om det skulle bedömas att ditt körkort ska återkallas, måste du göra nytt körprov (uppkörning och teoriprov) innan ett nytt körkort till dig kan tillverkas. De som inte har prövotid, slipper göra om körprovet för att få ett nytt körkort efter återkallelse.

Ett körkort återkallas på grund av hastighetsöverträdelse, om överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL)

Istället för att få sitt körkort återkallat, kan körkortshavaren få en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KörkL)

Frågan är då om överträdelsen anses som ringa, vilket inte står uttryckligt i lagtexten, utan har istället bestämts genom praxis (prop. 1992/93:189 s 3-4). Enligt praxis så anses en hastighetsöverträdelse med 30 km/h skäl för återkallelse av körkortet och därmed inte ringa. Vid hastighetsbegränsning på 30 km/h eller lägre så anses ett överskridande med 20 km/h vara skäl för återkallelse. Dock bedöms varje fall för sig och även andra omständigheter (hur god sikten och väglaget var, trafiktätheten, om det var mycket människor i området osv.) tas i beaktande vid bedömning av det specifika fallet.

Om personen genom upprepade brott har visat bristande vilja eller oförmåga att rätta sig efter trafikens bestämmelser, så tas detta även hänsyn till (5 kap. 3 § tredje punkten KörkL). Dock nämner du att du inte har begått något trafikbrott innan, så denna bestämmelse verkar inte vara tillämplig i ditt fall.

I ditt fall har du kört 70 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen var 50 km/h. Enligt praxis anses detta som en ringa överträdelse och är troligen då inte skäl för återkallelse av körkortet. Men som sagt, varje fall bedöms enskilt och i slutändan är det Transportstyrelsen som bestämmer om ett körkort ska återkallas eller inte.

Vem skickas ordningsboten till?

Polisen ansvarar för att utreda hastighetsöverträdelser som registreras av automatiska trafiksäkerhetskameror (fartkameror). De försöker först och främst reda ut vem som var förare, genom att exempelvis kolla i olika register i relation till ägaren och jämföra med pass- eller körkortsfoto. Om det genom detta går att hitta förare, skickas underrättelsedokument med bild och mätdata till den personen. Om det inte går att identifiera föraren så skickas en förfrågan till ägaren av fordonet ifall denne kan identifiera vem som har kört fordonet vid aktuell tidpunkt.

Mer om detta kan du läsa på Polisens hemsida.

Sammanfattning

Enligt vad som sägs i praxis angående storleken på hastighetsöverträdelsen så är det troligt att du kommer få behålla ditt körkort, eftersom du inte har kört 30 km/h över hastighetsbegränsningen (70 km/h). Dock tas även andra omständigheter i beaktande för bedömningen och i slutändan är det Transportstyrelsen som avgör, därför kan jag inte ge ett mer precist utlåtande än detta.

Angående ordningsboten så gör polisen främst en utredning för att ta reda på vem föraren vid tillfället var, genom att exempelvis kolla olika register i förhållande till ägaren. Därmed kommer underrättelsen förmodligen skickas direkt till dig.

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Om något var otydligt, är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga eller kontakta vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 (Öppet måndag-fredag 10.00-16.00).

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo