Begränsningar för avställt fordon

2016-10-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Har en avställd personbil som står parkerad på en parkeringsplats vid min boende - inte avgiftbelagd - kommer inte i håg varför inga avgifter ? - kanske sa var det i hyresavtalet - hyresvärden är ett kommunal företag. Då och då startar jag bilen och flyttar till en annan parkeringsrutan - inom samma parkeringsområde. Mest för att hålla den i gång för att kunna köra till årliga besiktningar. Ville veta om det är tillåtet och vilken lag reglerar fallet. Fick veta från Transportstyrelsen att en avställd bil får enbart köra inom INHÄGNAT område som är godkänt av polisen. Eftersom jag viste inte vad ordet INHÄGNAT betyder frågade jag Polisen - dock fick veta att det är inte deras sak - utan en kommunal fråga. Frågade en gång till Transportstyrelsen och då fick jag lite utvidgad svar - en avställd bil får köra mer än enbart inom INHÄGNAT område som är godkänd av polisen - nämligen bilen får köra till en besiktning och att en parkeringsplats inte är ett INHÄGNAT område.Dock fortfarande ingen lag eller annat som finns i grunden för dessa upplysningar. Kanske någon av Er kan det ? Jag kan inte tänka mig någon lagstiftning som strider mot sund förnuft eller logik - en avställd bil som måste flyttas mellan parkeringsrotor och startas för arr skydda batterier - får inte startas och flyttas från rutan ett till rutan två. Samtidigt får den inte ( enl vet inte - lokala föreskrifter) stanna längre på en och samma parkeringsrutan längre än 24 timmar.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Aktuell lag och förordning är lag om vägtrafikregister (LVTR) (2001:558) se här samt trafikförordningen (TF) (1998:1276) se här.

Det avställda fordonet

Ett fordon behöver inte registreras om det uteslutande används inom ett inhägnat, industri- eller järnvägsområde och för provkörningar av fordon under besiktning samt under vissa andra omständigheter som framgår av 13 § LVTR. Parkeringsområde anses inte vara ett inhägnat område i detta sammanhang såsom transportstyrelsen också förklarat för dig. Har du avställt fordonet får du endast köra det till och från ett besiktningsorgan, se 17 § första stycket 4 p. LVTR.

Parkeringen

24 timmarsregeln utläses i 3 kap. 49 a § TF vilken föreskriver att ett fordon inte får parkeras på allmän plats och väg under längre tid än 24 timmar. Förutsättningen är att övriga villkor på platsen inte tillkännagivits genom skyltning, till exempel att platsen är avgiftsbelagd. De bearbetningarna av reglerna i LVTR för avställda fordon syftar i vissa fall på en önskan från lagstiftarens sida att se en ökning i skrotningen av äldre fordon pga. deras negativa miljöinverkan på bland annat luftkvalitén. Ett tillhörande syfte var att få bort antalet övergivna fordon från trafiken, se regeringens proposition 2006/07:40 här. Rekommenderar dig att följa transportstyrelsens riktlinjer eller hyra en avgiftsbelagd parkeringsplats som inte belastas av 24 timmarsregeln.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (839)
2021-01-21 Är det olagligt att köra med sommardäck på vintern?
2021-01-20 Vad gäller för parkering med p-skiva?
2021-01-17 Kan jag köra med spansk körkort i Sverige?
2021-01-12 Hur stor är risken att bli av med körkortet om jag kört 80 km/h på en 60-väg?

Alla besvarade frågor (88316)