Barns rätt till arv

Jag har varit gift innan och har 2 döttrar i detta äktenskapet.

Sen gifte jag om mig 1980 och vi har 2 gemensamma barn 2 söner

Nu min fråga

Jag ärvde en större summa pengar efter min mor som jag vill att mina söner ska ha en dag.

Nu är det så att min döttrar vill redan nu ha ut sin del av pengarna men jag säger nej.

Kan de kräva sin del redan nu?

Idag gäller detta

Min nuvarande make lever och vi bor i egen villa detta har jag skrivit i testamente att om jag avlider före honom att han ska bo kvar i orubbat bo

Därefter ska våra söner sälja det och dela på pengarna när även min make avlidit.

Lawline svarar

Hej tack för din fråga

Dina döttrar har inte rätt att kräva sin del redan nu eftersom de inte har arvsrätt efter sin mormor i och med att du lever och därför ärver före de, de har bara rätt att ärva efter dig och du lever fortfarande, det är först när du dör som de har rätt att ärva. Hade du däremot varit död så hade de trätt i ditt ställe och fått ärva efter att deras mormor dog (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Risken finns dock att ditt nuvarande testamente kränker deras laglott. Enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning