Barn som inte vill umgås med förälder

2021-04-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har enskild vårdnad. Jag har en dotter på 8 år. Pappans relation med dottern har varit mycket sporadisk genom åren. Nu vill pappa att dottern ska vara hos honom ett dygn varannan helg. Han har anlitat en advokat till detta. Jag har svarat på Mail till hans advokat att det går bra men att hon vill ej sova över. Nu ringer advokaten mig, men jag vill inte svara via telefon. Jag är väldigt positiv till att de ska umgås. Har aldrig hindrat det utan tvärtom försökt att få till träffar. Han har fått det när han har velat. Men det har många gånger bestämts träffar som inte blivit av. Då dottern inte känner sig trygg med sin pappa så vill hon inte sova över hos honom. Hon vill däremot träffa honom på dagtid (men sova hemma). Sista gången hon sov över hos honom var hon 6 år, och hon va alldeles skärrad efter det. En annan förälder hade fått trösta henne då hon grät sig igenom hela kalaset (hon va på ett barnkalas i samband med att pappa hade henne). När han sedan kom och skulle hämta henne efter kalasets slut så sprang hon och gömde sig för honom. När jag säger att dagtid fungerar bra så blir han arg och säger att han vill ha henne över natten. De har knappt träffats under ett år (efter denna händelsen). Bara korta stunder eller några timmar. Hade hon velat sova över hade jag inte sagt nej. Vad är min skyldighet? Vad ska jag göra? Det är ännu ingen tvist men de "hotar" nu med att gå till tingsrätten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om umgänge mellan barn och föräldrar regleras i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Den lagstadgade umgängesrätten
Barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med (6:15 st 1 FB). Umgängesrätten är en rätt för barnet, inte för föräldern. Föräldrarna ska gemensamt verka för att barnets behov av umgänge med föräldern tillgodoses (6:15 st 2 FB). Formen för umgänget kan variera, t.ex. föräldern och barnet kan träffa varandra eller ha kontakt på annat sätt. Vid alla beslut om umgänge som föräldrarna tar ska barnets bästa stå i centrum (6:2 a FB). Vid bedömningen av vad som anses vara bäst för barnet ska man ta hänsyn till bl.a. barnets behov av god och nära kontakt med båda föräldrarna och barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Väcka talan om umgänge vid domstol
Barnet har ingen plikt att träffa sin förälder och en förälder kan inte kräva att umgås med sitt barn. En förälder som vill umgås med sitt barn kan dock väcka talan om detta vid domstolen och begära att domstolen ska besluta om umgänge (6:15 a FB). Rättens avgörande ska grundas på vad som anses vara bäst för barnet. Vad som är "bäst" för barnet går inte att ge något entydigt svar på utan det måste göras en bedömning i varje enskilt fall. Det innebär att det ibland är bäst för barnet att umgås med den andra föräldern, och ibland inte.

Sammanfattning
Umgänget är till för barnets skull och umgänget ska vara till barnets bästa. Barnets egen vilja ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Enligt regeln om umgängesrätt har du ett ansvar att försöka uppmuntra umgänget mellan ditt barn och dennes andra förälder. Frågan om hur umgänget ska gå till kan ni försöka komma överens om gemensamt. Om ni inte kan nå en samförståndslösning om umgänget finns det möjlighet att vända sig till familjerätten inom kommunens socialtjänst som kan bistå med samarbetssamtal. Det går också att vända sig till domstolen som får besluta om umgänget med hänsyn till barnets bästa.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?