Att som underårig byta efternamn

2017-10-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag har 2 döttrar, 11 och 13 år. I maj skrev deras pappa över vårdnaden om dem på mig då han skulle flytta utomlands. I augusti gifte jag om mig, och ändrade därmed mitt efternamn. Mina döttrar vill ha mitt nya efternamn som tillägg till det efternamn de redan har, dvs vill de ha pappans OCH mammans efternamn.Jag skickade blanketter om namnändring för båda, varav 13-åringen signerade blanketten.Skattemyndigheten beviljade och genomförde tilläggsnamn på 11-åringen, men nekar 13-åringens. De menar att för 13-åringen behöver finnas ett domstolsbeslut eller att pappan (som inte har vårdnaden) skriver under. De hävdar att handläggaren som godkände namntillägget för 11-åringen begick ett misstag, och nu får helt enkelt mina döttrar heta olika!? Pappan har lämnat landet och flyttat till andra sidan jorden för gott. Vi har ingen kontakt och det finns ingen möjlighet att få en signatur från en människa som försvunnit. Ska jag bara acceptera rakt av att Skatteverket godkände ena dotterns namnändring men inte den andra? Känns som ett låst läge. Har en oerhört ledsen och kränkt dotter som känner sig utanför. Tacksam för råd i hur jag ska gå vidare.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Sedan den 1 juni 2017 gäller en ny namnlag som ska förenkla byte av såväl för- som efternamn. Enligt 9 § får en person byta efternamn till ett efternamn som någon av föräldrarna bär alternativt bilda ett dubbelt efternamn bestående av namn som föräldrarna bär eller har burit. Enligt 34 § 1 st. måste emellertid, som du märkt, ett barn som, bär en förälders namn utan att han är vårdnadshavare, få hans godkännande. Det finns dock ett alternativ: domstol kan förklara att bytet är förenligt med barnets bästa. Ni bör alltså tänka efter och på bästa sätt formulera varför det ligger i din dotters intresse att byta efternamn. Det lär exempelvis vara viktigt för ett barn att känna samhörighet med sin familj. Det kan man ytterligare underbygga genom att argumentera utifrån Europakonventionen och dess åttonde artikel, vilken ger envar rätt till familjeliv.

För att få till stånd en domstolsprövning om namnbytet och barnets bästa, måste ni inkomma med ett yrkande till den tingsrätt som tar upp frågor om vårdnaden om barnet, se 44 §. Om ni önskar juridiskt biträde med processen är ni välkomna att kontakta våra biträdande jurister.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?