Arvsordning och testamente

Hej!

Vi är fem systrar och våran far har precis gått bort och vi har nu fått ärva pengar och en lägenhet. Vi har samma föräldrar allihopa. Nu till våran fråga om min yngsta syster dör vem ärver henne? Och våran näst äldsta men som har en sambo sen flera år tillbaka vi andra tre ha barn så då blir det dom vi har fått för oss att det är föräldrarna som ärver om ingen make eller barn finns me i bilden men vi vill absolut inte att mamma ska ärva kan man göra något för att stoppa det?


Lawline svarar

Hej jag beklagar sorgen.


Eftersom din fråga rör arv finns bestämmelser om det i ärvdabalken (ÄB). Då du inte nämner något testamente utgår svaret ifrån att några testamenten inte finns.


Släktingar, förutom make, som har arvsrätt genom lag delas in i tre arvsklasser. I den första arvsklassen ingår arvlåtarens barn medan den andra arvsklassen omfattar föräldrar, om föräldrarna är bortgångna ärver syskon eller syskonbarn (ÄB 2 kap 1 § och 2 §). I den tredje arvsklassen ingår far- och morföräldrar, deras barn alltså arvlåtarens fastrar, mostrar, farbröder och morbröder ärver i bortgångna föräldrars ställe (ÄB 2 kap 3 § ). Om den avlidne vid dödsfallet var gift är dock huvudregeln att maken ärver hela kvarlåtenskapen (ÄB 3 kap 1 §).


Eftersom du inte nämner att din yngsta syster är gift eller har barn utgår jag ifrån att hon inte är gift eller har barn. Om din syster dör gäller därför att hennes föräldrar ärver henne och då ärver hälften var ( ÄB 2 kap 2 §). Då er far är bortgången ska arvlåtarens syskon dela den förälderns lott (ÄB 2 kap 2 §). I ert fall ärver alltså enligt lag er mamma hälften av kvarlåtenskapen medan ni systrar ärver en fjärdedel var av er fars del.


Gällande er näst äldsta syster som har sambo sedan flera år tillbaka så gäller att sambor enligt lag inte ärver varandra. Eftersom du inte nämner att hon har några barn utgår jag från att hon inte har det. Även i det fallet gäller därför likt er yngsta syster att hennes föräldrar ärver henne och då ärver hälften var ( ÄB 2 kap 2 §). Då er far är bortgången ska arvlåtarens syskon dela den förälderns lott (ÄB 2 kap 2 §). I ert fall ärver alltså enligt lag er mamma hälften av kvarlåtenskapen medan ni systrar ärver en fjärdedel var av er fars del.


Vem som ärver er andra tre systrar beror på om ni är gifta eller inte. Är ni inte gifta ärver precis som du skriver era barn ( ÄB 2 kap 1 §). Är ni däremot gifta ärver den efterlevande maken ( ÄB 3 kap 1 §). Om någon av er tre som har barn är gift men har ett eller flera barn som inte är den efterlevande makens barn gäller att det eller de barnen har rätt att få sin del av arvet direkt ( ÄB 3 kap 1 §). Barnet eller barnen kan dock i den situationen avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och har då vid den efterlevande makens bortgång rätt att ärva sin mamma ( ÄB 3 kap 9 §).


Om man önskar att någon eller några andra än de som enligt lag ärver ska ärva en vid ens bortgång kan man skriva ett testamente där man klart och tydligt uttrycker sin vilja. Dock är det så att även om man har skrivit ett testamente har barn rätt att ärva sina föräldrar åtminstone till den del som är deras laglott ( ÄB 7 kap 1 §). Laglotten är hälften av det barnet skulle ärvt om inget testamente hade funnits.


När ett testamente upprättas är det viktigt att de krav som ställs enligt lag är uppfyllda (ÄB 10 kap 1§). Testamentet ska vara skriftligt och det ska finnas två vittnen som skriver under testamentet och intygar att de sett testatorn underteckna testamentet. Vidare ska vittnena veta om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver däremot inte veta vad som står i testamentet ( ÄB 10 kap 1 §). Barn under femton år eller den som lider av en psykisk störning och på grund av den psykiska störningen saknar insikt om en vittnesbekräftelsens betydelse får inte vara vittne. Inte heller får den vara vittne som är make eller sambo till testatorn eller dennes syskon eller släkt med testatorn i rakt upp eller nedstigande led, vidare regler kring vilka som inte får vara vittnen hittar du i ÄB 10 kap 4 §.


Förutom det ovan nämnda är det alltså i ett testamente viktigt att vara väldigt tydlig och klar för att viljan tydligt ska framkomma.


Tack för att du vänder dig till Lawline och hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”