Ärver barnbarn om deras föräldrar gått bort före arvskiftet?

Hej, om situationen är såhär: en förälder avlider och make finns inte i livet. Sedan avlider barnet före det att bouppteckningen från föräldern är klar. Vad händer med arvet från föräldern? Går det till dödsboet eller till barnbarn?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om hur arv fördelas hittar finner vi i Ärvdabalken (ÄB). Det korta svaret är att arvet går till barnbarnen, nedan kommer vi gå lite djupare in på varför det är så.

Ärver barnbarn om deras föräldrar gått bort innan arvskifte?

Eftersom den avlidne inte har en make i livet går arvet istället till personens släktingar. Rätten att ärva efter en släkting som gått bort är indelad i tre arvsklasser. Det är första arvsklassen som i första hand ärver (2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns några arvsberättigade i den första arvsklassen går man vidare till den andra, vilken består av den avlidnes föräldrar och deras avkomlingar, det vill säga arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § ÄB). Finns inga arvingar i varken första eller andra arvsklassen går man vidare till tredje arvsklassen, som består av den avlidnes far- och morföräldrar och deras avkomlingar (2 kap. 3 § ÄB).

I den första arvsklassen är den avlidnes barn (som också är dess bröstarvingar), men också personens barnbarn om föräldern gått bort före arvskiftet. Det beror på att barnbarnet då träder i förälderns ställe, enligt det så kallade istadarätten. Första arvsklassen är vidare den enda som inte kan göras arvslös, då en bröstarvinge (eller personer som kan träda i dennes ställe) alltid har rätt till sin laglott, även i fall då ett testamente skulle säga annorlunda.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo